نگاهی به برنامه HACCP افشره‌ها

 

m4 نگاهی به برنامه HACCP افشره‌ها
نگاهی به برنامه HACCP افشره‌ها

نگاهی به برنامه HACCP افشره‌ها

  ‌HACCP در آبمیوه‌ها به سیستمی اشاره می‌کند که باعث کاهش خطرات ایمنی غذایی در فراوری، بسته‌بندی و حمل‌ و نقل آبمیوه‌ها می‌شود. HACCP مخفف تجزیه و تحلیل خطرات نقاط کنترل بحرانی است.

فهرست مطالب موجود در این مقاله

●HACCP در آبمیوه

●HACCP آبمیوه‌ها و FDA

●خطراتی که حین فراوری تولید باید کنترل شوند

●قوانین هفت‌گانه اجرای صحیح HACCP

●اعتبار طرح HACCP

●نیاز ۵ لگاریتمی

●سایر فعالیت‌ها

متن کامل مقاله  را به قیمت تنها ۵۰۰ تومان خرید فرمایید و از لینک زیر دانلود کنید….

RIAL 5,000 – خرید

حتما بخوانید:  پرتودهي مواد غذايي (اشعه دادن)

پاسخ دهید