مراحل تهيه قند از چغندر قند

sanaie1 مراحل تهيه قند از چغندر قند

مراحل حمل چغندر قند به كارخانه را مي توان در نمودار زير مشاهده كرد.

دستگاه تخليه

خاك برگشتي به كاميون

كاميون حامل خاك

توزين

خروج از كارخانه

اولين مرحله كه در كارخانه بعد از حمل چغندر قند انجام مي شود مرحله عيارسنجي مي باشد كه اين مرحله به سه روش انجام كه مختصراً به آن اشاره مي كنيم .

1-نمونه برداري با دست كه اين روش داراي اشكال مي باشد چون عيار از بالاي كاميون برداشته مي شود كه قسمت هاي پايين كاميون عيار آن سنجيده نمي شود.

2-روش ريپرو . اين روش نيز با ضربه زدن به چغندر باعث صدمه ديدن آن مي شود

3-بيلچه مكانيكي: اين روش بهترين روش براي عيار سنجي است.

 

ماشين خلال (آسياب)

عوامل موثر بر ديفوزين:

خواص ديگ حرارتي

كشش ديفوزيون (سوتيراژ)

درجه ديفوزيون:

اثرات نرمه در ديفوزيون

شربت گيري از چغندرهاي فاسد:

پرس تفاله ها

مزاياي برگشت آب تفاله به ديفوزيون:

دستگاه تفاله خشك كن

شربت خام:

كوره آهگ

راههاي تصفيه شربت

صافي هاي مورد استفاده در صنعت قند

دكانتور:

عوامل موثر در اوپراسيون

كريستاليزاسيون

1-ايجاد شوك هوا

2-شكر

3-استفاده از پودر شكر

اثر مواد غيرقندي بر كريستاليزاسيون

پساب ضعيف و قوي

كلرس:

آفيند:

چگونگي انجام كريستاليزاسيون

كريستاليزاسيون در آپارات پخت يك :

كريستاليزاسيوم در آپارات پخت 2

كريستاليزاسيون در پخت 3

قند گيري از ملاس به روش استفن

 

منابع

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.