کود های شیمیایی

کشاورزی کود های شیمیایی

قانون ترکیبات کشاورزی و اصلاح دامپزشکی ( acvr)

با تصویب این قانون در سال 1997 قانون کود ( 1960و 1982 ) و تبصره ای مربوط به ان لغو شد. در قانون — به کلمه ” کود ” اشاره ای نشده است اما به عنوان زیر شاخه ی “ترکیبات کشاورزی” به صورت زیر تعریف شده است:

” هر گونه ترکیبی از آنها و یا ترکیبات زیستی که برای نگهداری گیاهان و حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد و یا هر ترکیبی برای نگهداری گیاهان و حیوانات به خاک و اب محل زندگی افزوده شود. ”

 

فهرست مطالب :

عنوان :                                                                              صفحه :

فصل اول  

           ـ   کنترل کیفیت کود     ……………………………………… 1

           ـ   هدف از تصویب این قانون     ………………………………… 2

           ـ   ضوابط حرفه ای کود   ……………………………………. 2        

           ـ نشان کود ……………………………………………….. 4

           ـ توافق نامه ها …………………………………………….. 6

           ـ فرایند های صنعتی ………………………………………… 6

فصل دوم  

           ـ   محصولات سوپر فسفات   ………………………………….. 10

           ـ   محصولات اسید سولفوریک     ………………………………. 14          

           ـ   کود ها و کاربردشان     …………………………………… 24          

           ـ   محدودیت های استفاده کود     ………………………………. 27                                 

           ـ   محلول های نیتروژن     …………………………………… 31         

           ـ مایع های npk , NP ………………………………………. 32

         ـ کود اوره با پوشش گوگردی …………………………………. 35

فصل سوم  

         ـ   کشاورزی ارگانیک   ……………………………………… 38        

         ـ   علت رشد سریع سیستم کشاورزی ارگانیک   …………………….    39

         ـ   سود آوری بیشتر محصولات ارگانیک در کشورهای در حال توسعه     … 42                     

         ـ   تجارب دیگر کشورها در مورد کشت ارگانیک     ………………… 43

         ـ امکانات طبیعی ایران برای کشت ارگانیک ……………………… 44          


فصل چهارم  

         ـ   رشته کشاورزی ………………………………………….               46

         ـ   سطوح رشته …………………………………………….. 47

         ـ   صنعت و بازار کار   ……………………………………….. 49

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.