کود های شیمیایی

کشاورزی کود های شیمیایی

قانون ترکیبات کشاورزی و اصلاح دامپزشکی ( acvr)

با تصویب این قانون در سال 1997 قانون کود ( 1960و 1982 ) و تبصره ای مربوط به ان لغو شد. در قانون — به کلمه ” کود ” اشاره ای نشده است اما به عنوان زیر شاخه ی “ترکیبات کشاورزی” به صورت زیر تعریف شده است:

” هر گونه ترکیبی از آنها و یا ترکیبات زیستی که برای نگهداری گیاهان و حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد و یا هر ترکیبی برای نگهداری گیاهان و حیوانات به خاک و اب محل زندگی افزوده شود. ”

 

فهرست مطالب :

عنوان :                                                                              صفحه :

فصل اول 

 ـ   کنترل کیفیت کود     ……………………………………… 1

 ـ   هدف از تصویب این قانون     ………………………………… 2

 ـ   ضوابط حرفه ای کود   ……………………………………. 2 

 ـ نشان کود ……………………………………………….. 4

 ـ توافق نامه ها …………………………………………….. 6

 ـ فرایند های صنعتی ………………………………………… 6

فصل دوم 

 ـ   محصولات سوپر فسفات   ………………………………….. 10

 ـ   محصولات اسید سولفوریک     ………………………………. 14

 ـ   کود ها و کاربردشان     …………………………………… 24

 ـ   محدودیت های استفاده کود     ………………………………. 27 

 ـ   محلول های نیتروژن     …………………………………… 31 

 ـ مایع های npk , NP ………………………………………. 32

 ـ کود اوره با پوشش گوگردی …………………………………. 35

فصل سوم 

 ـ  کشاورزی ارگانیک   ……………………………………… 38

 ـ   علت رشد سریع سیستم کشاورزی ارگانیک   …………………….    39

 ـ   سود آوری بیشتر محصولات ارگانیک در کشورهای در حال توسعه     … 42 

 ـ   تجارب دیگر کشورها در مورد کشت ارگانیک     ………………… 43

 ـ امکانات طبیعی ایران برای کشت ارگانیک ……………………… 44


فصل چهارم 

 ـ   رشته کشاورزی ………………………………………….               46

 ـ   سطوح رشته …………………………………………….. 47

 ـ   صنعت و بازار کار   ……………………………………….. 49

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.