مجموعه ای کامل از مقالات در مورد گلخانه +عکس ها

کشاورزی مجموعه ای کامل از مقالات در مورد گلخانه +عکس ها

ساختار گلخانه

سازه گلخانه:

یك گلخانه، وسیله ای برای تغییر محیط اطراف گیاهان، جهت بهبود شرایط رشد فراهم می كند.گلخانه ها در چند مورد قابل استفاده اند. بعضی از گلخانه ها برای عملیات سالیانه مورد استفاده قرار می گیرند، درحالیكه بعضی از آنها فقط برای پرورش گیاهان در فصلهای بهار و پاییز ساخته می شوند. در بعضی از شرایط آب و هوایی، برای پرورش تعدادی از گیاهان درتابستان (مانند گوجه فرنگی)، كه در شرایط بیرون قابل كشت نیستند، گلخانه مورد نیاز می باشد.

ملاحظات كلی:

ساختمان گلخانه:

گرمایش:

تهویه و سرمایش:

كنترل ها:

برنامه ریزی و ساخت یك گلخانه:

موقعیت:

انواع گلخانه:

انواع پیكربندی اسكلت های گلخانه:

فونداسیون وكف سازی:

گرمایش:

گردش هو ا:

تجدید هوا (تهویه):

سرمایش:

دی اكسید كربن و نور:

كنترل شرایط محیطی گلخانه :

دما:

چهار روش برای ثابت نگه داشتن دما در حد مطلوب وجود دارد :

رطوبت نسبی:

نور :

عوامل مؤثر در تعیین مقدار نور عبوری از پوشش گلخانه عبارتند از :

موقعیت گلخانه

جهت گیری نسبت به خورشید

زاویه پوشش شفاف گلخانه نسبت به شعاع نور

خصوصیات فیزیكی پوشش:

دی اكسید كربن:

جریان هوا در گلخانه:

 

————————————————————-

انواع گلخانه هاي ثابت:

گلخانه يكطرفه:

گلخانه دو طرفه:

گلخانه نيمه دو طرفه:

گلخانه هاي سه گانه

——————————————————–

 

انواع گلخانه

تقسيم بندي از نظر درجه حرارت

گلخانه سرد :

گلخانه نيمه گرم :

گلخانه گرم :

گلخانه گرم و مرطوب :

تقسيم بندي بر حسب مورد استفاده:

ساختمان گلخانه:

گلخانه هاي چوبي

گلخانه هاي فلزي يا مدرن

فونداسیون

اسکلت گلخانه

اسكلت چوب :

اسكلت آهن

اسكلت آلومينيوم

گلخانه

 

یک گلخانه در سنت پاول ایالت مینه‌سوتا، آمریکا.

نکات مهم در احداث گلخانه های ثابت

انواع گلخانه‌های ثابت

عوامل قابل کنترل در گلخانه ها.درجه حرارت؛

نیاز نوری گیاهان

کنترل رطوبت در گلخانه ها

گاز کربنیک در گلخانهها

شهرك گلخانه اي

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.