مدیریت بقایای گیاهی تداوم کشاورزی پایدار

کشاورزی مدیریت بقایای گیاهی تداوم کشاورزی پایدار

زمانی‌که انسان کشاورزی را شروع کرد، جمعیت آن نیز روند رشد به خود گرفت و رشد فزاینده جمعیت نیازمند تولید و موادغذائی بیشتری بود که این نیز به‌نوبه خویش موجبات تبدیل منابع و افزایش سطوح زیر کشت و شدت عملیات و استفاده از موادشیمیائی به جهت افزایش عملکرد در واحد سطح شده است.

کره‌زمین از سه میلیارد سال قبل در مجموعه گسترده خود میلیون‌ها گونه جانوری و گیاهی را پرورش و پناه داده و همراه با عوامل زنده و غیرزنده، اکوسیستم‌های پیچیده و مختلفی را به‌وجود آورده است. همه اجزاء زنده و غیرزنده بیوسفر (آب، هوا، خاک، جانداران) در هر موقعیت که باشند، تأثیرگذار و متأثر از عوامل دیگر و هرکدام نقشی را به‌عهده دارند.

علی‌رغم تحولات سه میلیارد ساله، بیوسفر همواره به خود قائم بود و در آن، موازنه پویا وجود داشت و تأثیر متقابل چهار رکن بیوسفر چنان بود که تغییرات این ارکان در حد معینی ثابت می‌ماند و از آن تجاوز نمی‌کرد.

  • نحوه استفاده از بقایای گیاهی
  • مزایا و موارد قابل استفاده

الف – افزایش مواد آلی خاک

  • مزایای موادآلی خاک

ب ـ مالج بقایای گیاهی در زراعت دیم

پ ـ تأثیر بقایای گیاهی بر ساختمان خاک

ت ـ اثر بقایای گیاهی بر روی گیاهان زراعی

ث ـ نقش بقایای گیاهی در تأمین علوفه و خوراک دام

ج ـ نقش بقایای گیاهی در برنامه تعادل دام و مرتع

مدیریت ریسک در مزارع کشاورزی

  • راه‌های به حداقل رساندن ریسک‌ها
  • اتفاده از تجربه‌ها
  • بیمه مناسب‌ترین روش در مدیریت ریسک
  • نتیجه‌گیری

مديريت در ترويج کشاورزى

  • مدیریت مطلوب در ترویج و آموزش کشاورزی

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.