كشاورزی دقیق، تكنولوژی نوین در مدیریت مزرعه

کشاورزی كشاورزی دقیق، تكنولوژی نوین در مدیریت مزرعه

بی شك مساله غذا و امنیت غذایی یكی از اساسی ترین و مهمترین چالش های عصر حاضر و آینده است. افزایش جمعیت جهان از یكسو و استٿاده از حداكثر وسعت زمینهای قابل كشت، مسیر حركت بشر را از تلاش در جهت افزایش سطح زیر كشت به سمت افزایش عملكرد در واحد سطح سوق داده است.

 

بی شك مساله غذا و امنیت غذایی یكی از اساسی ترین و مهمترین چالش های عصر حاضر و آینده است. افزایش جمعیت جهان از یكسو و استٿاده از حداكثر وسعت زمینهای قابل كشت، مسیر حركت بشر را از تلاش در جهت افزایش سطح زیر كشت به سمت افزایش عملكرد در واحد سطح سوق داده است. و لذا متخصصین علوم كشاورزی سالهاست كه دو موضوع «به زراعی» و «به نژادی» را به عنوان استراتژی های اصلی و كلی جهت تامین آینده غذایی بشر برگزیده اند.

مديريت مطلوب در ترويج و آموزش کشاورزى

نوع مدیریت مطلوب در ترویج

نوع مديريت مطلوب در ترويج

مدیریت ریسک در مزارع کشاورزی

  • راه‌های به حداقل رساندن ریسک‌ها
  • اتفاده از تجربه‌ها
  • بیمه مناسب‌ترین روش در مدیریت ریسک
  • نتیجه‌گیری

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.