آبیاری قطره ای

کشاورزی  آبیاری قطره ای

سیستم آبیاری قطره ای عبارت است از شبکة وسیعی از لوله های معمولاً باریک که آب تصفیه شده را به خاک نزدیک گیاه هدایت می کند و طی آن ، آب با فشار کم از روزنه یا وسیله ای به نام گسیلنده از شبکه خارج و به صورت قطراتی در پای بوته ریخته می شود . آبیاری قطره ای تجارتی از اواسط دهه 1960 و بعد از پیدایش و وفور شیلنگها و ضمایم پلاستیکی ارزان قیمت آغاز شد .

هدفهای رفتاری :

1-   آبیاری قطره ای را تعریف کند .

2-   انواع سیستم های آبیاری قطره ای را توضیح دهد .

3-   ویژگیهای آبیاری قطره ای را بیان کند .

4-   عوامل مؤثر در آبیاری قطره ای را نام ببرد .

5-   محدودیت های استفاده از سیستم آبیاری قطره ای را بیان کند .

6-   اجزا ی سیستم آبیاری قطره ای را توضیح دهد .

7-   انواع گسیلنده ها را توضیح دهد .

8-   نحوه اتصال گسیلنده ها به لولة جانبی را توضیح دهد.

9-   انسداد گسیلنده ها را توضیح دهد .

10-                       شبکه لوله های توزیع آب را توضیح دهد .

11-                       نحوه اتصال لوله ها را انجام دهد .

12-                       تجهیزات ایستگاه کنترل را توضیح دهد.

13-                       شبکه آبیاری قطره ای را راه اندازی کند .

14-                       قطره چکانها را تمیز و تعویض کند .

15-                       سیستم آبیاری قطره ای را سرویس کند .

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

 

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.