سیرتاریخی تراکتور

کشاورزی سیرتاریخی تراکتور

 

سیرتاریخی تراکتور

ریشه لغوی

تراکتوربه ماشین خودرویی اطلاق می‌شود که از قدرت آن برای کشیدنادوات و ماشینهای کشاورزیقابل حرکت استفادهمی‌شود. همچنین از این ماشین برای بکار انداختن ماشینهای ساکن درمزرعهاستفاده می‌گردد. که در این مواردقدرت مورد نیاز از طریق محور توان‌دهی تراکتور تامین می‌گردد.

نگاه اجمالی

تراکتور بخار

تراکتورهای بنزینیاولیه

تراکتورهای سبک

موتوردیزل

ریشه لغوی

دید کلی

تاریخچه

تقسیمات

ساختمان

طرزکار

سیکل موتورهای دیزل چهارزمانه

سیکل موتور دوزمانه دیزل

موتوردرون‌سوز

موتورهای درون سوز (موتورهای احتراق داخلی)

ریشه لغوی

نگاه اجمالی

تاریخچه

انواع موتورهای احتراق داخلی

ساختمان

  • سایر قطعات :
    کاربردها

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

 

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.