ترکیبات کودهای شیمیایی

کشاورزی ترکیبات کودهای شیمیایی

ترکیبات کودهای شیمیایی

کودهای شیمیایی، ازمواد اصلی مانندفسفر،ازت،پتاسیمو عناصر فرعی از قبیلکلسیم،منیزیموسولفوروو مواد جزئی نظیرآهن،بور،مس،منگنز،روی،مولیبدنوکلرتشکیل شده‌اند. عیار کودهای شیمیایی به صورت سه عدد گزارش می‌شود. عدد نخست نشانگردرصد نیتروژن ، عدد دوم نماینده درصدP2O5و عدد سومنشان دهنده درصدK2Oاست و به صورت (N , P2O5 , K2O) یا (N , P , K) نمایش داده می‌شود.

کودهای ازت‌دار

کودهای فسفات‌دار

آهن و آلومینیوم

اکسید کلسیم

اکسید منیزیم

میزان فلوئور

کلرورها

پیریت

مواد آلی

کودهای پتاسیم‌دار

منیزیم

کلسیم

گوگرد

آهن

بور

سایر عناصر

کانسارهای رسوبی فسفات دار

 

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members] دانلود فایل[/vip-members]

 

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.