جامعه شناسی کشاورزی

کشاورزی جامعه شناسی کشاورزی

جامعه شناسی کشاورزی

گرچه جامعه شناسی کشاورزی قدیمی ترین شاخه تخصصی جامعه شناسی روستایی است، اما تا اواسط دهه 1350 هیچگاه این مفهوم بکار گرفته نشد. در عمل یک تداوم بین جامعه شناسی روستای اولیه و آنچه امروز جامعه شناسی کشاورزی خوانده می شود وجود دارد در دهه 1360 جامعه شناسان روستایی در نظریات و تحقیقات خود تأکید بیشتری بر جامعه شناسی کشاورزی نهادند.

به طور کلی سه دوره اساسی در مفهوم بندی مسائل کشاورزی در جامعه شناسی روستایی وجود دارد. دوره اول از پیدایش جامعه شناسی روستایی تا پایان دهه 1320 می باشد که در این دوره مطالعه مسائل کشاورزی یکی از عناصر اصلی فهم اساسی اجتماعی زندگی روستایی بوده است. دوره دوم مربوط به دهه های 1330 و1340 و نیمه اول دهه 1350 است و معروف به رهیافت روانشناسی- رفتار گرایی اجتماعی می باشد. در این دوره همچنین به شیوه های تزریق نوآوری در جامعه کشاورزی اهمیت زیادی داده شده است. دوره سوم از نیمه دوم دهه 1350 شروع شده و معروف به «جامعه شناسی کشاورزی جدید» است. در این دوره بیشترین توجه به «ساختار کشاورزی» شده است- مفهومی که تا قبل از دهه 1350 توجه خاصی به آن نشده بود. در چارچوب جامعه شناسی کشاورزی جدید، بیشتر دیدگاه اقتصاد سیاسی در ساختار کشاورزی بکار گرفته شده است. در این دوره محیط شناسی کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و به همین خاطر تحقیقات از زاویه این دیدگاه نیز بررسی خواهد شد. جامعه شناسی کشاورزی همچنان پابه پای سایر شاخه های تخصصی جامعه شناسی روستایی به عمق مسائل اجتماعی در جامعه کشاورزی رسوخ می کند. در دهه 1370 با بکارگیری نظریات جامعه شناختی جامع و روشها و ابزار تحقیقاتی پیچیده شاهد یافته های علمی فراگیرنده خواهیم بود. در آینده کشورهای مختلف با توجه به یافته های جامعه شناسی کشاورزی می توانند خط مشی های کاملی برای کشاورزی خود طراحی کنند.

تحقیقات اولیه جامعه شناسی روستایی در ساختار کشاورزی، 1280 تا 1330

کشاورزان را می توان به دو طبقه تقسیم کرد:

1- کشاورزان بی پروا

2-کشاورزان محافظه کار

در پایان سنخ شناسی با ده نوع مزرعه با نام های زیر عرضه شده است:

1- مزرعه استخدام کننده

2- مزرعه خانوادگی تجاری بزرگ

3- مزرعه تجاری متوسط

4- مزارع خانوادگی سکونتی-تجاری

5- مزارع پاره وقت

6- مزارع مسن ها

7- مزارع معیشتی

8- مزارع خانوادگی تجاری کوچک

9- مزارع مسکونی

10- مزارع صوری

تحقيقات در مورد تزريق نوآوري بر شش نكته تأكيد داشتند:

تحقيقات جامعه شناسي كشاورزي اين دوره كه بر پايه روانشناسي اجتماعي بوده هفت مقوله را مي توان استخراج كرد.

1. خصوصيات كشاورزان بكارگيرنده نوآوري

2. نقش انگيزه در بكارگيري نوآوري

3. نفوذ جمعي در پذيرش نوآوري

4. از نقش ارتباطات و وسايل ارتباط جمعي در پذيرش نوآوري

5. مشخص كردن مفهوم فرايند تزريق – پذيرش نوآوري

6. جنبه هاي روش شناختي مطالعات مربوط به تزريق و پذيرش نوآوري

7. انتقادات وارده بر رهيافت پذيرش نوآوري

جامعه شناسي كشاورزي جديد

 

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

 

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.