مقاله ای کامل در موردچقندر قند

کشاورزی مقاله ای کامل در موردچقندر قند

مقاله ای کامل در موردچقندر قند

قبل از پيدايش چغندر قند معمولي مردم قند مورد نياز خود را از نيشكر تامين مي كردند يك دانشمند آلماني در سال 1747 موفق شد كه از چغندر قند (ريشه) قند تهيه كند.

از نظر اقتصادي چغندر قند يكي از محصولات مهم كشوري محسوب مي شود زيرا ماده اين گياه بسيار قوي و پر نيرو است تاريخچه كشف آن از سال 1273 شمسي شروع شده كه اولين كارخانه آن كرج بوده است اما امروزه تعداد اين كارخانه بسيار بيشتر شده و حتي از 30 كارخانه بيشتر شده ولي تعداد كارخانه نيشكر زياد نيست و به 2 يا 3 كارخانه مي رسد. ريشه چغندر قند شكل مخروطي دارد تعداد كروموزمها در حالت ديپلونيد 18 عدد است همان طور كه ذكر شد علاوه بر قند مواد ديگري از چغندر بدست مي آيد كه در حدود 90% ريشه حقيقي و 10% طوقه گياه وجود دارد.

nازت:

كود سرك:

فسفر (5P2o):

پتاس (K2o)

مصرف زود هنگام پتاسيم چند مزيت دارد:

آهك (cao):

سديم (Na):

كلسيم و منيزيم:

عناصر كم مصرف (Microelement):

NM منگنز:

Cu مس:

گوگرد S:

بطور كلي مقدار مصرف كودهاي شيميايي در زراعت چغندر قند بستگي به عوامل زير دارد؟

1-مقدار آب موجود در منطقه

2-قدرت حاصل خيزي زمين

3-چگونگي اجراي عمليات زراعي.

3-نوع عمليات زراعي:

انتخاب بذر براي كاشت:

1-مقاوم در مقابل شرايط آب هوايي منطقه

2-مقدار محصول و درصد قند آن زياد باشد.

3-مقاوم در مقابل حمله آفات و بيماريها

4-قوه ناميه بالا

5-درجه خلوص بذر

6-ضد عفوني بذر

7-استفاده از بذر پوشش دار.

مزاياي بذور پوشش داده شده عبارتست از:

مقدار بذر براي كاشت:

زمان كاشت:

1-كشت كدتي           2-كشت پشته اي           3-كشت خطي

نشاء كاري:

كاري چغندر داراي محاسن زير است:

معايب نشاء كاري:

دوره رشد و نمو چغندر قند:

تركيبات شيميايي چغندر قند:

عمليات داشت:

1.آبياري: (Iri gation)

تنك كردن:

علفهاي هرز:

مهمترين علف كش ها عبارتند از:

1-پيرامين       2-رونيت     3-ترفلان     4-رفين   5-آوادكس و غيره

 

اهميت علفهاي هرز:

آفات مهم چغندر قند:

2-شب پره زمستانه: (Agroris segreumn)

3-مگس چغندر قند: (Pego mga berae)

4-بيد چغندر قند (پروانه ليتا litta):

5-خرطوم كوتاه چغندر قند (افت خال سياه):

6-خرطوم بلند چغندر قند (سر خرطومي ساقه) Lixus:

م ديگر آفات چغندر قند مي توان به موارد زير اشاره نمود:

1-كمك چغندر قند

2-شته سياه چغندر قند Aphis fabeae

3-زنجيره چغندر قند

4-كنه تار عنكبوتي

5-ملخهاي بومي

بيماري هاي مهم چغندر قند (Disisses):

1-سفيدك سطحي چغندر قند (Erysiphebetae)

1- پوسيدگي قهوه اي ريشه                             2- پوسيدگي بنفش ريشه چغندر قند

بيماري ويروسي چغندر قند:

1- بيماري ويروسي موزائيك چغندر قند. 2- ويروس زردي چغندر قند. 3- بيماري پيچيدگي و تورم رگبرگهاي چغندر قند.

بيماري هاي باكتريهاي چغندر قند:

1)بيماري پوسيدگي ريشه (Erwiniasp)

برداشت:

وسايل مكانيكي سرزن:

كمباين

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

 

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.