خرما 2

کشاورزی خرما 2

خرما 2

ردهتک لپه‌ایهانه تنها از لحاظ تفاوت در تعداد لپه‌یها ازدولپه‌ایهامتمایز هستند بلکه از نظر اختصاصات دیگری مانند اختصاصات جنینی شناسی، ریخت شناسی و تشریحی نیز با دو لپه‌ایها تفاوت دارند. گیاهان راسته چمچمه دارانSpadisifloroleبا دارا بودن گل آذینسنبله عادی و محوری ضخیم ساده و یا منشعب به نام میله (اسپادیس) مشخص هستند. دانه‌های این گروه گیاهی آلبومن دارند و وجود چمچمه در گل آذین آنها نشانه‌ای ازچگونگی تکامل در این گروه و نیز معرف به تحلیل رفتن قطعات گل در آنهاست. تیره خرما palmaceaeیکی از تیره‌های مهم اینراسته است.

اختصاصات عمومی

اختصاصات دستگاه رویشی

تنه خرما

 • تنه‌های راست و استوانه‌ای و به شکلستون:
 • تنه‌های بالارونده یا پیچان:
 • تنه‌های تحلیل رفته و کوتاه:
 • تنه یا ساقه‌های منشعب: برگ خرما
 • تیپ شانه‌ای یا تیپ نخل و نارگیل:
 • تیپ بادبزنی شکل:
 • اختصاصات تشریحی

ساختار عمومی گل در نخلها

رده بندی تیره خرما

 • طایفه phytelephasieae
 • طایفه carypheae

*طایفه Lepidocarpeae

طایفه بوراسه

 • طایفه Cacoseae
 • طایفه Areceae ،
 • کاربرد و اهمیت اقتصادی گیاهان تیره خرما

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members]دانلود فایل [/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.