راهبردهاي مديريت تلفيقي آفات (IPM) در كنترل جوندگان مضر كشاورزي

کشاورزی راهبردهاي مديريت تلفيقي آفات (IPM) در كنترل جوندگان مضر كشاورزي

راهبردهاي مديريت تلفيقي آفات (IPM) در كنترل جوندگان مضر كشاورزي

جوندگان در سطح وسيعي به محصولات، قبل و بعد از برداشت خسارت مي زنند. با توجه به اين برآورد مي شود در هر سال 20 درصد ذخاير غذايي جهان توسط جوندگان مصرف يا آسيب مي بيند. جدي ترين مشكلات ايجاد شده توسط جوندگان در زمين هاي كشاورزي بر سر محصولات گرمسيري كشتزارهايي مانند نيشكر، درخت خرما، كاكائو و قهوه و همچنين برنج، ساير غلات و محصولات غذايي اتفاق مي افتد. بطوري كه آب و هواي گرمسيري امكان گسترش گونه هاي زيادي از جوندگان را فراهم مي سازد و عملا جوندگان در هر شرايط آب و هوايي، به غلات و ساير محصولات در انبارها و مزارع حمله مي كنند . بررسي ها، ميزان آسيب محصولات توسط جوندگان را مشخص كرده است و سطوح قابل توجهي را در برخي نواحي نشان مي دهد. در جدول 2 نمونه هايي از محصولات مناطق ويژه و سطوح آسيب توسط گونه هاي مختلف جوندگان نشان داده شده است.


2. راهبردهاي مديريت تلفيقي آفات (IPM) در كنترل جوندگان مضر كشاورزي

توسعه كاملا مؤثر هستند.

فهرست منابع

1. Report on theOECD/FAO/WHO expert consultation on rodent problems, control and research. Working paper 3. Paris 205 May 1978.

2. Spragins, W. Ciss, Advances inIPM rodent control in agriculture, Sustainable Developments International, available online: [www.p2pays.org/ref/22/21999.pdf ]- access at: 17Agu. 2006.

3. Wood, BJ., Rodents in agriculture and forestry, in rodent pests andtheir control, eds. AP. Buckle and RH. Smith, CAB International, Wallingford, Oxon, UK.

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members]دانلود فایل[/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.