راهنمايي و توصيه هاي کاربردي جهت آغاز فعاليت پرورش شترمرغ

کشاورزی راهنمايي و توصيه هاي کاربردي جهت آغاز فعاليت پرورش شترمرغ

 

راهنمايي و توصيه هاي کاربردي جهت آغاز فعاليت پرورش شترمرغ

بخش اول- منابع توليد
احداث مزرعه شترمرغ براي هر کسي پر ماجراست. براي راه اندازي مزرعه شترمرغ به زمين، نيروي کار، آب، مجوز و نقدينگي نياز داريد. قبل از آغاز چنين پروژه اي برخي از جنبه هاي مورد نياز را مورد بررسي قرار مي دهيم.


زمين

کارگر
مجوز
• مجوز براي مالکيت پرندگان
• مجوز براي حمل و نقل پرندگان
• احداث چاه تلفات براي دفن پرنده هاي مرده
• بازرسي هاي دامپزشکي
• معيارهاي امنيت زيستي (Bio Security)

مسائل اقتصادي و سرمايه گذاري.
رکوردگيري
بخش دوم – روشهاي پرورش
گزينه هاي مختلفي براي پرورش شترمرغ وجود دارد.
1- چرخه کامل( Full Cycle)
2- پرورش مولدها
3- تجهيزات جوجه کشي
4- پروار بندي جوجه ها
5- گروه هاي منطقه اي
صنعت جهاني شترمرغ
بخش سوم – تغذيه
بخش چهارم- بازاريابي
چه کسي خريدار گوشتهاي شماست؟
بازاريابي
پرنده هاي زنده
تجهيزات کشتار
بازاريابي فرآورده هاي گوشتي
بازاريابي پوست شترمرغ
بازاريابي پر شترمرغ
بازاريابي پوسته تخم شترمرغ
منابع:
• کتاب شترمرغ دام فردا، 1383. شرکت مهندسي آتي نگر مهر
• نرم افزار آموزشي مديريت پرورش شترمرغ، 1382. شرکت مهندسي آتي نگر مهر.
متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members]دانلود فایل[/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.