روابط آب و خاک و گياه

کشاورزی روابط آب و خاک و گياه

 روابط آب و خاک و گياه

خاک گياه علفى سريع‌الرشد عمدتاً از آب تشکيل شده است. محتوى آب گياه بين ۷۰ تا ۹۰% مى‌باشد که بسته به سن گياه، گونه گياه، بافت موردنظر و محيط، متفاوت است. آب براى بسيارى از فعاليت‌هاى گياهى لازم است:

۱. حلال بوده و محيطى مناسب براى واکنش‌هاى شيميائى فراهم مى‌نمايد.

۲. محيطى مناسب براى انتقال مواد آلى و معدنى مى‌باشد.

۳. موجب تورم سلول‌هاى گياهى مى‌شود. آماس باعث بزرگ شدن سلول، ساختار گياه و شکل‌گيرى آن مى‌گردد.

۴. باعث آبگيرى (Hydration)، خنثى‌سازى (Neutralization)، بار الکتريکى روى مولکول‌هاى کلوئيدى مى‌شود. در مورد آنزيم‌ها، آبگيرى موجب حفظ ساختمان آنزيم و تسهيل فعاليت‌هاى کاتاليزورى آن مى‌گردد.

۵. ماده خام فتوسنتزى فرآيندهاى هيدرولتيکى و ساير واکنش‌هاى گياهى را تشکيل دهد.

۶. تبخير آب (تعرق) موجب خنک شدن گياه مى‌گردد.

 

 

پتانسیل آب

 آب قابل استفادهٔ خاک

 جذب و حرکت آب

تبخیر و تعرق (Evapotransopiration)

 عوامل محیطی مؤثر بر تبخیر و تعرق

 عوامل گیاهی مؤثر بر تبخیر و تعرق

 تبخیر و تعرق بالقوه(Potential evapotranspiration)

تنش کمبود رطوبت

 تنظیم فشار اسمزی Osmotic adjustment

 عکس‌العمل روزنه‌ها به تنش رطوبت

 اثرات تنش آب بر عملکرد

بازده مصرف آب

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members] دانلود فایل[/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.