زراعت و اصلاح نباتات

 

کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

مقدمه

زراعت و اصلاح نباتات نام یکی از رشته‌های آموزشی کشاورزی در دانشگاه‌های ایران است.

این رشته را می‌توان به عنوان گرایش در مقطع کارشناسی انتخاب نمود. مباحث این رشته در دوران کارشناسی ارشد تخصصی است.شامل زیر گروه‌های زراعت ،اصلاح نباتات وبیوتکنولوژی میشود.در دوره دکتری زراعت می توان اکولوژِی گیاهی ویا فیزیولوژِی را پیگیری کرد

گياهان زراعي بسيار متنوع بوده ،به صورت هاي مختلفي مصرف گشته و در عمليات زراعي نيز تفاوت هاي زيادي با يكديگر دارند. با اين حال ،كياهان زراعي مختلف داراي وجوه اشتراك زيادي مي باشند. به طور كلي گياهان زراعي را مي توان به صورت هاي مختلفي از جمله بر اساس خصوصيات گياهشناسي و تكاملي ، هدف توليد و مورد مصرف ، طول عمر گياه ، نيازهاي محيطي و شرايط مطلوب رشد، عمليات زراعي و غيره گروه بندي نمود. محصولات زراعي به دليل دارا بودن خصوصيات مختلف و چند هدفي بودن توليد ممكن است در دو يا چند گروه مختلف قرار گيرند.

مقدمه5

گروه بندي گياهان زراعي:5

طبقه بندي علمي گياهان5

گروه بندي گياهان زراعي بر اساس هدف توليد و مورد مصرف:6

گروه بندي بر اساس مورد مصرف خاص:7

گروه بندي بر اساس عكس العمل به طول روز:8

گروه بندي بر اساس طول دوره ي رشد:8

گروه بندي بر اساس حرارت مطلوب رشد:8

گروه بندي بر اساس طول عمر:9

گروه بندي بر اساس عمليات زراعي:9

زراعت عمومي (GENERAL   FARMING)9

مقدمه:9

(طبقه بندي گياهان زراعي CROPS )11

الف) طبقه بندي بر اساس هدف توليد :11

1-   غلات CEREALS11

2-حبوبات LEGUMES11

3-گياهان علوفه أي   FODELER CROPS12

4-گيا هان ريشه أي ROOTY OR RADICAL CROPS12

5-گيا هان فيبري يا ليفي     FIBEROUS CROPS12

6-گياهان غده أي GLANDIFORM /CROPS12

7-گياهان داروي: MEDICINAL /C12

8-گياهان قندي SUGAR/C12

9-گياهان تدخيني SMOKING13

10- گياهان روغني OIL CROPS13

ب-طبقه بندي بر اساس هدف خاص :13

1-گياهان پوششي   COVER CROPS13

2-گياهان مكمل     COMPLEMENTALY/C13

3-گياهان سيلويي SILAGE /C13

5- گياهان همراه   CYNERGIC /C14

6-   نباتات غله اي TRAPPING /C14

جنبه های فیزیولوژیکی غلات :14

فرایند فتوسنتز :14

کارایی فتو سنتز :15

فتوسنتز و عملکرد غلات :15

اختلاف در کارایی فتوسنتز :16

نمو گیاه و فتو سنتز :17

روابط مخزن – منبع :18

برنج19

مقدمه19

توصیف کلی برنج :19

سازگاری :20

آب و هوا :20

خاک :20

برنج غرقابی :20

برنج شناور :21

برنج آپلند ( کوهی ):22

تیپ های برنج :22

بیوتیپ های برنج :23

خصوصیات خاک برنج های غرقابی و شناور :24

اثرات غرقابی برروی خاک ها :24

عوامل موثر بر استفاده از کودهای ازته به شرح زیر است :25

1 – تغییرات فیزیکی :25

2 – تغییرات میکروبی :25

3-تغییرات شیمیایی :25

کود های بیولوژیکی :26

تولید به روش راتون در برنج ( راتون کراپینگ ) :27

نکات قابل توجه در عملیات برنج :28

مقایسه سیستم های کشت برنج :29

آبکشت يا هايدروپونيک(مقاله اي از کار عملي کشت هيدروپونيک در کانکس)30

مقدمه :30

هدفها و امکانات گوناگون کاربرد آبکشت (مزايا):30

معايب آبکشت:31

احتياجات غذايي گياه:31

مواد و روشها:32

بحث و نتيجه گيري:32

پيشنهادات و انتقادات:34

بخش سوم: حشرات و اهمیت آنها34

فصل اول:کلیات34

بعضی از علل پایداری حشرات35

معایب حشرات :35

اول – حشرات باعث تخریب و خسارت انواع و اقسام گیاهان میگردند.35

دوم- حشرات موجب آزار و ناراحتی انسان و نیز ایجاد خسارت روی جانوران اهلی و وحشی به شرح زیر می گردند36

محاسن حشرات36

فصل دوم: مورفولوژی ، تشریح و فیزیولوژی38

اول – ساختمان خارجی بدن حشرات Morphology:38

الف – جلد و مشتقات آن :38

ب – ماهیچه ها :39

پ – ساختمان سر و ضمائم آن :40

پیوستهای سر:41

قطعات دهان :43

تیپ زننده (مکنده زننده) Piercing – Sucking44

تیپ مکنده Siphoning44

تیپ لیسنده Sponging44

تیپ مخطط Chewing – Lapping45

ت – قفسه سینه ( ( Thorax و ضمائم آن :45

ضمائم قفس سینه46

1- پاها (Legs):46

2- بال ها (Wings) :47

ث- شکم : ( Abdomen)48

پیوستهای شکم:49

دوم: تشریح و فیزیولوژی:49

الف – دستگاه گوارش Digestive system49

ب- دستگاه دفع حشرات :50

پ – دستگاه تنفس:Respiratory system50

1- مکانیسم تنفس در حشرات :51

2- متابولیسم تنفس :52

ت – دستگاه گردش خون Circulatory system:52

1- مکانیسم گردش خون:53

2- ترکیبات خون:53

ث – دستگاه تولید مثل Reproductive system :54

1- دستگاه تناسلی نر55

2- دستگاه تناسلی ماده56

ح – دستگاه عصبی Nervous system:57

ج – اعضاء حسی در حشرات :60

1- حس بینائی60

2- حس شنوایی61

3- حس لامسه62

4- حس چشائی62

5- حس بویایی62

آنتوژنی و بیولوژی :63

الف – نشو و نمای جنینی :63

ب- نشو و نمای بعد از دوره جنینی :64

1- تغییر جلد و مکانیسم آن :64

2- مکانیسم دگردیسی Metamorphosis :65

تقسیم حشرات با توجه به مراحل رشدی بعد از نشو و نمای جنینی66

الف – حشرات با استحاله ناقص یا تدریجی Heterometabola :66

ب- حشرات با استحاله کامل Holometabola :67

مراحل نشو و نمای فردی در حشرات Ontogeny :68

اول) تخم:68

دوم) لارو Larve69

اشکال لاروی :70

سوم) شفیره : ( pupa)71

چهارم) حشره کامل Adult:72

تولید مثل Reproduction :73

روش های تولید مثل73

1- پدوژنز paedogenesis73

2- نئوتنی Neoteny74

3- چند جنینی Polyembryony74

منابع75

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members] دانلود فایل[/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.