كشاورزي ايران و جهان در آيينه آمار

کشاورزی كشاورزي ايران و جهان در آيينه آمار

 

كشاورزي ايران و جهان در آيينه آمار

شناخت از وضعيت عمومى كشاورزى در جهان، اين امكان را براى سياست گذاران، مديران و كارشناسان بخش كشاورزى فراهم مى كند تا در حوزه مأموريت خود باآگاهى بيشترى، عوامل درون بخشى و برون بخشى را در سطح ملى و بين المللى مورد تجزيه و تحليل قرار دهند، گزارش زير به بررسى وضعيت شاخص هاى كلان اقتصادى ـ اجتماعى و توليدات كشاورزى در جهان و جايگاه ايران در آن مى پردازد..

سرانه زمين در جهان

سرانه ارزش توليد كشاورزى در جهان

نسبت صادرات كشاورزى در جهان

در ميان كشورهاى صنعتى نقش

سهم هزينه هاى دولت در كشاورزى جهان

زير كشت محصولات دائمى درجهان

نتيجه گيرى

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

 

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.