سيستماتيك گياهي

کشاورزی سيستماتيك گياهي

سيستماتيك گياهي

سیستماتیک یکی از شاخه‌های بسیار قدیمی و مهم علم گیاه شناسی است. انسانهای اولیه به گیاهان خوراکی و دارویی اطراف خود توجه خاصی داشتند و صدها نوعاز آنها را می‌شناختند و به این ترتیب نخستین گروههای تاکسونومیک گیاهی بر اساسچنین شناختی شکل گرفت. سیستماتیک گیاهی اختلافات بارز و برجسته گروههای گیاهی راتصویر می‌کند.

نام هرگیاه در واقع کلیدی است که با آن دریچه‌ای بر زیستشناسی آن گیاه گشوده می‌شود. سیستماتیک گیاهی باشناخت و نامگذاری گیاهان و به نظمکشیدن آنها در گروههای خویشاوند و بسیار نزدیکی همچون جنس ، خانواده و … سروکاردارد. بطور کلی این علم شامل مجموعه فعالیتهایی است که به منظور سازماندهی و ثبتتنوع گیاهان انجام می‌شود.

تاریخچه

اهداف سیستماتیک گیاهی

سیستماتیک گیاهی 4 هدف را دنبال می‌کند.

جنبه‌های تکاملی،وابستگی‌های ژنتیکیوساختارشیمیایی

مراحل سیستماتیک گیاهی

شاخصهای ریخت شناسی فیلوژنی

عوامل پراکنش گیاهان

عوامل آب و هوایی

عوامل خاکی

عوامل زیستی

توالی گیاهی

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members]دانلود فایل [/vip-members]

 

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.