درختان میوه

کشاورزی درختان میوه

درختان میوه

درخت میوه به درختی اطلاق می شود که دارایمیوهمی باشد – ساختارهایی که ازتخمدان رسیده یک گلکه دارای یک یا چند دانه استتشکیل شده است. بنابراین چون تمام درختان گیاهان گلدارمیوه تولید می کنند ( همه درختان بجزسرخسدرختی وبازدانگان) این اصطلاح در باغداری در مورد درختانی بکار می رود که میوه آنها موردمصرف غذایی انسان قرار می گیرد.انواع میوه ها در جای دیگری تعریف و توصیف خواهند شد(به میوه ها مراجعه کنید) اما میوه شامل یک مفهوم غذایی و بعضی درختان دارای میوهمغزدار مثلگردومی باشد.

سیب «درخت»

سیب(دقیقا” یکمیوهشفتدار) میوهدرختی ازطبقهMalusاست که عضوی از خانواده گل سرخیان بوده(روزاسیا)و در طول تاریخ کشت می شده است . بیشتر گروه سیبها به گونه M. domesticaیا پیوندیهای آن تعلق دارند.
اجدادوحشی سیبها احتمالا” درختی به نامMalussieversiiکه فاقد اسم همگانی است) بودکه هنوز هم در قزاقستان یافت می شود.محققان در حال مطالعه روی M. sieversiiکه دربرابر بسیاری از بیماریها و آفات مقاوم است می باشند تا بتوانند یک سیب مقاوم تر دربرابرسرما بوجود آورند.

تاریخچـــــه

گونه های سیب

طعم سیبهـــا

پرورش سیب

موقعیـت

گرده افشانـــــــی

سرما هنگام گل دهی

کاستن از بار درخت

آفــــــــــات

برداشت

تجـــــــارت

کاربردهــــــــا

ابعاد فرهنگـــــی

توت

مقدمه

یک درخت قدیمی و یا تاریخی در اکثر کشورهای جهان که معمولا در هرکشوری دارای قدمت بیش از دویست ، سیصد سال است. دارای پوست زرد نارنجی بوده که ازمشخصه‌های جالب آن در زمستان است (بیشتر در مورد درختان نهال و جوان). درختی استمقاوم و کم نیاز که در اکثر مناطق و آب و هوا رشد می‌نماید و حتی می‌تواند بهارتفاع تا 25 متر نیز برسد. بعضی از درختان توت فقط گلهای نر تولید نموده وبنابراین میوه نمی‌آورند. این نوع درختان به عنوان یک درخت زینتی سایه‌دار بسیارمناسب هستند

مشخصات گیاهشناسی

واریته‌ها

جا و خاک مناسب

هرس

تکثیر

استفاده غذایی و دارویی

انبه

مشخصات گیاه‌شناسی

ارتفاع درخت انبه ممکن است به 40 – 35 متر برسد. برگهاینو آن تقریبا به رنگ سرخ روشن می‌باشد که به محض رشد کامل به رنگ قهوه‌ای براقتیره‌ای در می‌آیند. در زمان شکوفایی گلهای سفید کوچک ، رایحه‌ای دلپذیر همانند گلیخ در فضا می‌پیچد. پس از ریختن برگها ، میوه‌های درخت بعد از گذشت از سه تا شش ماهخواهند رسید. میوه انبه هنگام رشد کامل از روی درخت و روی ساقه‌ها آویزان می‌شود وممکن است وزن آنها به 2 کیلوگرم برسد.

میوه‌های انبه دارای رنگهای متنوعیهستند، سبز ، زرد ، قرمز یا ترکیبی از این رنگها. نوع رسیده آن با پوست دارایرایحــــــه خوشایندی می‌باشد. در میان این میوه هسته تخت مستطیل شکلی وجود دارد کهبسته به نوع آن می‌تواند رشته‌دار یا صاف باشد. داخل پوسته که 1 میلیمتر ضخامت داردیک مغزی به ضخامت کاغذ وجود داردکه دانه درون آن قرار گرفته است. گفته می‌شود انبهرایج ترین میوه تازه‌ای است که سرتاسر جهان مصرف می‌شود.

تاریخچه

محلهای کاشت

خواص انبه

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members]دانلود فایل [/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.