نیشکر

کشاورزی نیشکر

نیشکر

نيشكر گياهي است گرمسيري. اين گياه بومي گياه بومي گينه جديد بوده و قدمت آن به 1500 تا 8000 سال قبل از ميلاد مسيح مي رسد. و عمدتاً در حوالي خط استوا بين مدار 26 درجه جنوبي تا 34 درجه 45 دقيقه شمالي مي رويد. شناخت اين نيات و پرورش اوليه آن در منطقه خليج بنگال روي داده و متجاوز از 5 هزار سال پيش از آن در هند نيز در اواسط هزاره قبل از ميلاد به چين و سپس به ايران آورده شده است كه شايد ايرانيان اولين قومي بودند كه با انديشه خلاق خويش توانستند شكر متبلور سفيد را توسط آسيابهاي سنگي و تغييراتي كه بر روي شيره نيشكر به وجود آوردند.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

1-1           طبقه بندي گياهي

1-2           تركيبات نيشكر

1-3           عملكرد نيشكر در جهان

1-4           عملكرد نيشكر در ايران

فصل دوم

2-1 كاشت

2-2 چگونگي انتخاب قلمه و تهيه آن

2-3 تهيه زمين

2-4 زمان كاشت در ايران

2-5 مراحل داشت

2-5-1 آبياري

2-5-2 واكاري

2-5-3 كود دهي

2-5-4 علف هاي هرز

2-6 آفت ها

2-6-1 ساقه خواران

2-6-2 آفات مكنده

2-6-3 حمله كننده به قسمت هاي زير زميني گياه

2-6-3-1 موسك ها

2-6-3-2 موريانه ها

2-6-3-3 آبدزدك

2-6-4 آفت برك خطر و برگ ريز

2-6-5 جانوران زيان آور

2-7 بيماريها

2-7-1 بيماريهاي انگلي

2-7-2 بيماريهاي غير انگلي

2-7-3 كمبود مواد غذايي

فص سوم

3-1 مرحله برداشت

3-1-1رسيدن محصول

3-1-2 چگونگي برداشت نيشكر

3-2 فرآورده هاي جانبي شكر

3-2-1 باگاس

3-2-2 برگ ها و سر شاخه هاي نيشكر و گل صافي

3-2-3 تهيه كمپوست

فصل چهارم

4-1 مراحل بازرويي نيشكر

4-1-1 سوزاندن برگ ها و سرني ها توسط تراكتورهاي آتش زني

4-1-2 شيسار زني سبك روي پشته ها توسط ×××× تريلرراتون

4-1-3 فرم دهي مجدد و ترسيم پشته ها توسط ديسك ها مخصوص

4-1-4 كود پاشي

4-1-5 سمپاشي بر عليه علف هاي هرز

4-1-6 خاكريزي اطراف مزرعه و تسطيح نهرها و آبياري

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

 

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.