مکانیزاسیون کشاورزی:

کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی:

از سالیانبسیار دور، بشر همواره به طرق مختلف سعی در تأمین غذای خود و دامهایش را داشته استو در طی اعصار گوناگون از شیوه های مختلفی استفاده کرده است که همواره سیری صعودیبه سمت افزایش عملکرد محصول را داشته است.

در ابتدا؛عملیات کشاورزی توسط انسان و دام و بوسیلۀ ابزارآلات چوبی بسیار ساده انجام میگرفت. سپس با پیدایش آهن؛ از آن برای ساخت انواع خیش ها استفاده شد. این سیر تکاملاستفاده از وسایل و ابزار آلات همچنان ادامه یافت تا اینکه موتور بخار در اواخر قرن 18توسط جیمز وات اختراع شد. صد سال بعد، یعنی اواخر قرن نوزدهم در تراکتورهای زراعیغول پیکری که برای مزارع وسیع امریکا ساخته شده بودند؛ موتور بخار بکار گرفته شد. لیکن بعلت محدودیت های فراوان از قبیل بازدهی پایین و ابعاد بزرگ و وزن زیادموتورهای بخار جای خود را به موتور های احتراق داخلی دادند و از اوایل قرن بیستم تاکنون روز بروز بر کیفیت این تراکتور ها افزوده می شود.

این روند کهشاید بتوان ابتدای آن را به ده هزار سال پیش نسبت داد را مکانیزاسیون کشاورزی مینامند. مکانیزاسیون کشاورزی به معنای مکانیکی کردن عملیات کشاورزی است و دارای دومعنای عام و خاص می باشد که معنای خاص آن صرفاً شامل تکنولوژی ماشینی و مسائل مرتبطبا آن در کشاورزی است. در حالیکه معنی عام مکانیزاسیون تمامی مسائل و تجزیه و تحلیلهای کلی مرتبط با کشاورزی و مدیریت آن ها را شامل می شود. مکانیزاسیون را می توانچنین تعبیر کرد که ”

مکانیزاسیون، استفاده از تکنولوژی روز در کشاورزی برای توسعۀ

نگاهي به تاثير متقابل مكانيزاسيوندر عمليات خاك‌ورزي:

کودکار فاروير :

كودكار بذركار پنوماتيك :

شياركش:
تيغه ها:
موزع شياردار MINIMAX :

ماشین های عمده ای که برای تهیه علوفه خشک مورد نیاز است:

دروگرها

ساقه کوبها(کاندیشنر ها)

شانه ها(ریک ها)

بسته بند ها(بیلر ها)

و در بعضی مناطق بارکن ها

توده ساز ها

و ادوات جابجای انبار ها

انواع دروگر ها:

دروگر شانه ای   Cutterbarwomers

انواع دروگر های شانه ای:

دروگر کششی

دروگر های نیمه سوار

دروگر های عقب سوار

دروگر های و.سط سوار

انواع دروگر های دوار:

گاو آهن بشقابي

مشخصات ويژه: مشخصات ويژه:

 ويژگيهاي گاوآهن دوطرفه:

 نحوه كار با گاوآهن دوطرفه:

 مزاياي گاوآهن دو طرفه :

   عدم نياز به عمليات تسطيح

جلوگيري از اتلاف وقت:

نماي ظاهري شخم با گاوآهن يك‌طرفه:

نحوه كار چرخ عقب:

صرفه‌جويي در زمان كار

–         لند لولر

–         موارد كاربرد:

–         مشخصات ويژه:
موارد كاربرد:

مشخصات ويژه:

– ديسكهاي سنگين
موارد كاربرد:

ديسكهاي سنگين

مشخصات ويژه

ديسكهاي سبك (تاندوم و افست)

موارد كاربرد:

مشخصات ويژه:

بذركار غلات سوار شوند

موارد كاربرد:

مشخصات ويژه:

بذركار غلات سوار شونده

 

تيغه ها:

كولتيواتور كودكار :

 تراکتور های کشاورزی:

 

انواع تراکتور
طبقه بندی انواع تراکتور

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

 

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.