گیاهان دارویی

کشاورزی گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

مقدمه:

قدمت شناخت خواص دارويي گياهان شايد بيرون ا زحافظه تاريخ با شد و اين گياهان درطو ل تاريخ هميشه با انسان قرابت خاصي داشته و آثار دارويي و موارد استفاده آن بر هيچكس پوشيده نيست و يكي از دلايل مهم اين قدمت حضو رباورهاي ريشه دار مردم سرزمين هاي مختلف در خصوص استفاده از گياهان دارويي است اگر چه علاقه، همدمي و توجه به اين گياهان مفيد در سالهاي گذشته ناچيز بوده ولي خوشبختانه اخيراً مورد عنايت و توجه بيشتري قرار گرفته است. در هر حال چنين به نظر مي رسد كه در جامعه ما هنوز د رك جامعي از مفهوم گياهان دارويي و شيوه صحيح تهيه و مصرف آنها وجود ندارد. و علاقه مندان به گياهان دارويي معتقدند همانطور كه گياهان در باغ نباتات خوب رشد مي كنند، بايد سعي شود زمينه علاقه مندي به اين گياهان در قلبهاي انسانها نيز فراهم و افزون گردد.

گياهان دارويي يكي از منابع غني كشور بوده كه امكان صادرات آن نيز وجود دارد زيرا وقتي به ارقام واردات كشورهاي اروپايي مثل آلمان غربي و فرانسه توجه مي شود معلوم مي گردد كه گياهان دارويي بازار بزرگي در جهان داشته و كشور ما مي تواند به يكي از صادر كنندگان اين گياهان دارويي تبديل شود.

1ـ اطلاعات عمومي مربوط به كشت گياهان دارويي

1ـ1. معرفي گياهان دارويي:

2-1 كاربرد گياهان دارويي

1ـ گياهان دارويي:

2ـ گياهان ادويه اي:

3ـ گياهان عطري :

3-1 اهميت گياهان دارويي :

4-1 دلايل رويكرد به گياهان دارويي

2ـ ديدگاه هاي بيولوژيكي:

3-كاشت و پرورش گياهان داروئي :

نيازهاي طبيعي گياهان داروئي :

1-آب و هوا :

كود:

برداشت :

1-3 پرورش گياهان عالي

2-3 پرورش گياهان پست

3-3 محاسن گياهان پرورش داده شده :

4-3 طرز تكثير گياهان داروئي:

1-تهيه بذر و نهال :

1-جوانه روشنايي پسند : ريحان ، بابونه

2-جوانه تاريكي پسند : سير ،اسطوخودوس

3-جوانه تاريك و روشن پسند : گل گاو زبان ،پنريك صحرايي تاتور

4-جوانه يخبندان پسند :. مانند بنگ دانه ،پامچال

تكثير گياه با تقسيم ريشه :

تكثير به روش خوابانيدن :

تكثير به روش قلمه زدن :

گياهاني كه بوسيله نهالهاي ريشه دار چند ساله تكثير مي شوند :

تكثير در گلخانه يا محيط سربسته :

تهيه بذر يا نهال تكثير كنندگان تجارتي :

2-زمان كشت :

3-روش بذر پاشي :

1-احتياجات اقليمي :

2-احتياجات خاكي :

4-حشرات و بيماريهاي گياهي :

5-آفات گياهان داروئي :

روشهاي كنترل حشرات :

6-توليد و كشت گياهان بدون استفاده از مواد شيميايي :

7-تأثير متقابل گياهان :

8-تنظيم كننده هاي شيميايي :

4-مواد مؤثر در گياهان دارويي :

1-4مسير تشكيل مواد مؤثره گياهان دارويي :

ب: فرآيند هاي متابوليسمي خاص:

2-4 طبقه بندي مواد مؤثره:

1-1-4 الكالوئيدها:

1ـ الكالوئيدهاي حقيقي :

2ـ پروتوالكالوئيدها :

3ـ الكالوئيد هاي كازب :

2-1-4 گليكوزيدها:

گليكوزيدها :

الف) تيوگليكوزيدها :

ج) گليكوزيدهاي آنتراكينونيك :

د) كاريوگليكوزيدها

هـ : گليكوزيدهاي فنليك

3-1-4 اسانس ها

اسانس ها داراي خواص فيزيكي زير مي باشند:

4-1-4 ساير مواد كه گروه بعدي موادمؤثره مي باشند عبارتند :

3-4نقش عوامل محيطي در مواد موثره :

1-نور ( كيفيت، شدت، مدت روشنايي):

شدت نور :

3-1 مدت روشنايي :

2- درجه حرارت

3- آب و آبياري:

5ـ طبقه بندي گياهان دارويي:

6-اصلاح گياهان دارويي :

گياهان دارويي

اهميت – مزيتها – مشكلات – نتيجه
اهميت
مزيت ها ي گياهان دارويي برايايران
پژوهش در صنعت گياهاندارويي نقطه قوت داروسازي كشور
توصيه
مشكلات صنعت گياهان دارويي
مهمترين مشکلات توسعة صنعت گياهان دارويي در کشور
1-عدمشناخت كافي مسئولين از قابليت‌هاي صنعت گياهان دارويي
2-عدم وجود برنامه جامع ملي
3-پزشکان داخلي تجويزنمي‌کنند و لذا بازار مناسب داخلي به‌وجود نيامده است
4-سيستمتوزيع نامناسب (عطاري‌ها) .
5-جلوگيري ازاحداث واحدهاي توليدي در محدوده 120 كيلومتري تهران
6-عملکرد ضعيف برخي از تجار ايراني
8-فقدان زير ساخت‌هاي مناسب
الف) فقدان قوانين مالکيت فكري
ب) عدم وجود بانک ژن مختص گياهاندارويي
ج) ضعف در اطلاعرساني و فرهنگ‌سازي

كلم و تخم كلم :

پياز :

نتيجه

منابع و مأخذ

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.