كودشيميائي اوره – ويژگيها و روشهاي آزمون

کشاورزی كودشيميائي اوره   ويژگيها و روشهاي آزمون

كودشيميائي اوره – ويژگيها و روشهاي آزمون

-0مقدمه

اوره يكي از كودهاي شيميائي ازتي است كه از سوي ريشه و برگ گياه جذب ميگردد. بصورت جامد و محلول بكار مي رود و بيش از كودهاي ازتي ديگر كاربرد دارد.

اوره به دو شكل پريل 1 و گرانول 2 به بازار عرضه ميگردد.

اين كود به دو صورت زير تهيه و عرضه مي شود:

-1روكش دار

-2بدون روكش

-1هدف و دامنه كاربرد

-2تعاريف و اصطلاحات

-1-2اوره (Urea)

-2-2بيوره (Biuret)

-3-2نم (Moisture)

-4-2اوره روكش دار (Coated Urea)

-5-2پريل (Prill)

-6-2گرانول (Granule)

-7-2وزن مخصوص ظاهري (bulk Density)

-3ويژگيها

-1-3ويژگيهاي ظاهري كود اوره:

-4بسته بندي

-5نشانه گذاري

-6نمونه برداري

-7روشهاي آزمون

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

 

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

 

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.