لیست آموزشی

لیست مقالات لیست آموزشی

لیست آموزشی

ردیف

 

 

موضوع

صفحه

 

۱

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه آموزش و دانش با تاکید بر نقش کتابخانه های مجازی

۲۵

۲

مهارتهای آموزشی

۴۰

۳

مشاوره تحصیلی

۱۵

۴

روش های تدریس

۲۰

۵

فلسفه پیشرفت گرایی

۲۰

۶

روش بحث در کلاس

۱۵

۷

ضرورت آموزش پیش از دبستان

۲۰

۸

آموزش پیش دبستانی در انگلستان

۱۵

۹

ضرورت آموزش و پرورش – ضرورت تغییر – ذینفغ

۱۵

۱۰

تکنولوژی آموزشی

۵

۱۱

طرح آموزش نشانه گ

۱۰

۱۲

تاثیر کلاس بندی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۷۰

۱۳

برنامه ریزی درسی

۱۵

۱۴

بررسی روشهای تدریس دبیران دروس دینی و زندگی (۱) مطالعات اجتماعی و علوم زیستی و بهداشت پایه اول دوره متوسطه

۱۵

۱۵

آموزش و پرورش در چین و فرانسه

۳۰

۱۶

افت تحصیلی

۶۵

۱۷

ارزشیابی توصیفی

۳۰

۱۸

ارزشیابی

۱۵

۱۹

آموزش و پرورش پیش از دبستان

۲۰

۲۰

آموزش زبان خارجی و عوامل افت تحصیلی

۳۵

۲۱

آموزش پیش دبستانی اندونزی

۱۵

۲۲

آموزش پیش دبستانی فرانسه

۱۰

۲۳

آموزش بزرگسالان

۱۰

۲۴

آموزش الکترونیکی

۲۵

۲۵

آزمون های تشریحی

۱۰

ردیف

 

موضوع

صفحه

 

۲۶

تخصیص بهینه منابع در آموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه

۳۰

۲۷

سنجش تکوینی (کامل )

۳۵

۲۸

تاثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری

۱۳۰

۲۹

ارزشیابی کیفی و تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی

۲۵

۳۰

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (کیفی – یادگیری )

۳۰

۳۱

رهبری و مدیریت آموزشی

۳۵

۳۲

روشها و فنون تدریس

۶۰

۳۳

آموزش ضمن خدمت

۲۵

۳۴

آموزش و پرورش

۵۰

۳۵

آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی – کارشناسی نا پیوسته و کارشناسی پیوسته

۳۶

ارزشیابی ۱

۲۰

۳۷

آموزش – تشویق -۰ تنبیه

۲۵

۳۸

خلاقیت چیست ؟‌

۳۰

۳۹

روانشناسی یادگیری

۱۰۰

۴۰

ناتوانی های یاد گیری

۱۰

۴۱

یادگیری همیاری

۱۰

۴۲

روش های نوین یاد گیری

۱۵

۴۳

نظریه های یاد گیری

۱۵

۴۴

ویژگی های یک مدرسه خوب

۷

۴۵

نقش معلم در فرایند آموزش و پرورش

۳

۴۶

مشاوره تحصیلی

۱۵

۴۷

مرتبه آموزش و پرورش در تولید علم

۵

۴۸

عدالت ، معیشت ، فرهنگیان

۵

۴۹

سنجش پرونده ای

۱۷

۵۰

روش مطالعه و برنامه ریزی

۱۴

۵۱

رضایت شغلی و بهره وری

۱۱

ردیف

 

موضوع

صفحه

 

۵۲

جایگاه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت )

۹

۵۳

جایگاه آموزش و پرورش در تولید علم

۲۳

۵۴

تعلیم و تربیت کودکان اصول و مبانی آموزش و پرورش

۷

۵۵

تعریف ارزشیابی

۱۳

۵۶

تربیت معلم و آموزش ضمن خدمت

۳۶

۵۷

تاریخچه آموزش پیش دبستانی

۷

۵۸

تاثیر عوامل فیزیکی کلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۲۴

۵۹

برنامه ریزی آموزشی

۷

۶۰

بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت

۲۴

۶۱

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی

۱۳

۶۲

اهمیت آموزش علوم تجربی در مقطع  ابتدایی

۹

۶۳

اهمیت آموزش ضمن خدمت در سازمانها

۱۱

۶۴

انگیزه زدایی  و شور انگیزی در دانش آموزان

۶۵

افزایش رضایت شغلی معلمان

۱۲

۶۶

افت تحصیلی

۶۳

۶۷

اصول ارزشیابی توانمند ساز

۸

۶۸

ارزشیابی تکوینی یا مستمر

۵

۶۹

عکس مدرسه

۷۰

یک نمونه فراخوان

۷۱

آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی نیروی انسانی

۱۵

۷۲

علل ضعف دانش آموزان در درس ریاضی

۱۲

۷۳

دلایل ترک تحصیل دانش آموزان و راهکارهای جلوگیری از آن

۷

۷۴

چگونه در درس ریاضی موفق باشیم

۶

۷۵

وسایل کمک  آموزشی

۵

۷۶

نقش مجلات و کتابهای کمک آموزشی

۱۲

۷۷

نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول

۳۰

ردیف

 

موضوع

صفحه

 

۷۸

نقش خلاقیت و نوآوری در پیشرفت دانش آموزان

۱۰

۷۹

ملاک دوست یابی

۱۲

۸۰

مقایسه اثربخشی مدارس دولتی با مدارس غیر انتفاعی

۵

۸۱

مطالعه ی موفق با تمرکز ۸۰ تا

۱۲۰

۸۲

مختصری در باره اقتصاد آموزش

۲۶

۸۳

خلاقیت و آزمون آدمک ( گودیناف)

۱۳

۸۴

مبانی استاندارد و استانداردسازی در آموزش و پرورش

۴۰

۸۵

گزارش ارزیابی درونی گروه آموزش

۱۳

۸۶

کیفیت آموزش ‌زبان‌هاى‌ خارجى‌ در ایران چگونه است

۷

۸۷

کاربرد کامپیوتر در مدارس

۹

۸۸

فناوری آموزشی در کلاس تغییرات تدریجی

۲۰

۸۹

فناوری آموزشی در کتب درسی فناوری آموزشی

۳۵

۹۰

فلسفه و تعلیم و تربیت

۱۶

۹۱

طراحی ، تولید و کاربرد مواد آموزشی

۲۵

۹۲

شیوه های نوین در آموزش عالی

۱۵

۹۳

سازمان فنی و حرفه ای کشور

۲۲

۹۴

روشهای نوین تدریس

۴۰

۹۵

روشهای نوین انشا با رویکردی به خلاقیت

۲۵

۹۶

روشهای تدریس

۵۰

۹۷

رنگهای سرد و نامناسب در فضاهای آموزشی

۷

۹۸

راههای ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری

۱۸

۹۹

راه کارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی

۵

۱۰۰

رابطه معلم و دانش آموز

۱۰

۱۰۱

دیدگاه پیاژه در گستره اصلاحات در آموزش و پرورش

۱۳

۱۰۲

خلاقیت و نوآوری

۱۷

۱۰۳

خلاقیت

۲۵

ردیف

 

موضوع

صفحه

 

۱۰۴

چگونه درس تلخ ریاضی شیرین می شود

۷

۱۰۵

چالشهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها

۲۰

۱۰۶

جامعه شناسی آموزش و پرورش

۱۲

۱۰۷

تعریف کار و اوقات فراغت

۱۱

۱۰۸

تصویر برداری تشدید مغناطیسی (MRI)

۲۰

۱۰۹

تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه

۱۴

۱۱۰

تحول مفهوم اوقات فراغت

۲۰

۱۱۱

تأملی در جایگاه و رابطه دانشگاه و صنعت

۶

۱۱۲

تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی

۲۵

۱۱۳

برنامه ریزی درسی تلفیقی

۱۹

۱۱۴

برنامه ریزی درسی

۵

۱۱۵

برنامه ریزی استراتژیک و فناوری اطلاعات در آموزش

۱۵

۱۱۶

ایجاد انگیزه تحصیلی در دانش آموزان

۷

۱۱۷

اهمیت خلاقیت و روش های عملی پرورش آن

۷

۱۱۸

انگیزش در سازمانهای آموزشی

۱۷

۱۱۹

انسان وفرایندارزشیابی

۴۰

۱۲۰

اسلام و تعلیم و تربیت

۴۰

۱۲۱

ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت

۲۵

۱۲۲

اثربخشی آموزشی

۱۱

۱۲۳

آموزش و پرورش اثر بخش چیست

۶

۱۲۴

آموزش مهارت های زندگی و   نقش مشاوره

۱۸

۱۲۵

آموزش کودکان معلول

۷

۱۲۶

آموزش قراردادی

۲۵

۱۲۷

آموزش پیش دبستانی

۱۰

۱۲۸

آموزش بزرگسالان

۲۰

۱۲۹

آموزش برای همه

۱۶

ردیف

 

موضوع

صفحه

 

۱۳۰

آموزش ابتدایی

۱۰

۱۳۱

آموزش

۲۷

۱۳۲

بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی

۲۱

۱۳۳

تشریح اهمیت جایگاه هنر در جامعه و نظام آموزشی

۲۶

۱۳۴

علل تشکیل کلاس هاس درس چند پایه

۱۴

۱۳۵

راههای پرورش خلاقیت

۱۰

۱۳۶

تمرین دبیری

۱۳۷

بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به فعالیتهای غیر درسی ( فوق برنامه )

۱۳۸

ارزشیابی تحصیلی

۱۳۹

پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

۱۴۰

یادگیری فعال

۱۹

۱۴۱

نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری درس ریاضی

۸

۱۴۲

نظام آموزشی هند

۶۸

۱۴۳

نظام آموزشی فرانسه

۶۵

 

نظام آموزشی پاکستان

۲۷

۱۴۵

نظام آموزشی سوئد

۱۶۴

۱۴۶

نظام آموزشی ژاپن

۹۰

۱۴۷

نظام آموزشی روسیه

۱۲۳

۱۴۸

نظام آموزشی چین

۱۳۳

۱۴۹

ترمیم نیروی کار مدرسه در انگلستانت حقیقی در مورداستبداد

۲۳

۱۵۰

معلم اثر بخش

۱۲

۱۵۱

مشاوره تحصیلی

۱۰

۱۵۲

طرح درس روزانه فارسی دوم ابتدائی

۱۰

۱۵۳

طرح درس روزانه آمووزش شنا

۳۰

۱۵۴

روش های نوین تدریس

۱۹

۱۵۵

روش های جدید تدریس

۶۰

ردیف

 

موضوع

صفحه

 

۱۵۶

روش های تدریس

۱۸

۱۵۷

روانشناسی تربیتی

۳۵

۱۵۸

رابطه معلم و دانش آموز

۱۰

۱۵۹

تاثیر شیوه های فرزند پروریِ والدین بر شخصیتِ اجتماعی و فرهنگی جوانان

۱۳

۱۶۰

پرورش خلاقیت تحصیلی در دانش آموزان

۷

۱۶۱

پرسشگری و تفکر نقادانه

۴

۱۶۲

بررسی رابطه انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی شهر اصفهان با ویژگی

۶

۱۶۳

بررسی پیک های نوروزی سال۸۶

۶

۱۶۴

بررسی افت تحصیلی در مدارس راهنمایی تحصیلی

۸

۱۶۵

ایجاد انگیزه در ادامه تحصیل معلمان

۲۲

۱۶۶

افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی

۷

۱۶۷

ارزشیابی در آموزش و پرورش

۲۶

۱۶۸

اثربخشی برنامه های آموزشی

۱۳

۱۶۹

نظام آموزشی کشورها

۱۷۰

سنجش تکوینی

۳۵

۱۷۱

سازمانهای یادگیرنده

۱۵

۱۷۲

استعمار فرانو ، شیوه ها ، شاخصه ها

۱۵

۱۷۳

پرسش مهر

۱۷۴

تربیت دینی دانش آموزان

۱۸

۱۷۵

هنر و تعلیم و تربیت

۲۶

۱۷۶

آرامش به جای استرس امتحان

۱۶

۱۷۷

آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون

۱۱

۱۷۸

اثربخشی آموزشی

۱۱

۱۷۹

اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه

۱۰

۱۸۰

اموزش و پرورش در چین و فرانسه

۳۱

۱۸۱

ایجاد انگیزه در ادامه تحصیل معلمان

۲۰

ردیف

 

موضوع

صفحه

 

۱۸۲

باسوادی، کم سوادی و آموزش مادام العمر

۱۷

۱۸۳

بزرگداشت معلم

۸

۱۸۴

تأثیر عوامل فیزیکی کلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش

۲۵

۱۸۵

تربیت

۶

۱۸۶

تربیت‌بدنى و ورزش در مدارس

۲۵

۱۸۷

تعلیم و تربیت  متن اصلی با ترجمه

۲۰

۱۸۸

تیزهوشى و نبوغ کودکان

۱۷

۱۸۹

جامعه و مدرسه

۱۱

۱۹۰

راهنمای تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترا

۲۰۰

۱۹۱

روش معلمان در مدرسه برای ایجاد خلاقیت

۱۱

۱۹۲

طرح درس شیمی مبتنی بر IT

۴

۱۹۳

فرار از مدرسه و راه درمان آن

۱۱

۱۹۴

فلسفه تعلیم و تربیت در جهان امروز

۲۲

۱۹۵

کتابشناسی تیزهوشان از منابع آلمانی

۱۰

۱۹۶

کلیاتی از روانشناسی تیزهوشی

۱۸

۱۹۷

معضلات آموزشی نظام آموزشی هند

۱۸

۱۹۸

معلم خلاق

۱۷

۱۹۹

نظارت و راهنمایی آموزشی

۲۱

۲۰۰

نظام آموزشی پاکستان

۱۹

۲۰۱

نظام آموزشی چین

۶۳

۲۰۲

نقش مدیران در پیوند خانواده ، مدرسه و جامعه در ابعاد مسایل دینی ، اجتماعی و اقتصادی

۶

۲۰۳

نکات اساسی پرورش تیز هوش در خانواده

۵

۲۰۴

ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان تیز هوش تهران

۱۸

۲۰۵

آموزش حروف الفبا

۴۰

۲۰۶

افت تحصیلی

۴۵

۲۰۷

سوالات تاریخ شناسی – علوم انسانی

ردیف

 

موضوع

صفحه

 

۲۰۸

فناوری اطلاعات در آموزش و پرو رش

۲۲

۲۰۹

وضعیت موجود و مطلوب در مدارس کوچک

۱۸

۲۱۰

آرامش به جای استرس امتحان

۱۶

۲۱۱

آمادگی برای نوشتن و شیوه های گوناگون آموزش آن

۲۲

۲۱۲

آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون

۱۱

۲۱۳

آموزش و پرورش آمریکا

۱۰

۲۱۴

ارزشیابی توصیفی

۱۳

۲۱۵

افزایش خلاقیت و نوآوری دانش آموزان در مراکز آموزشی

۱۶

۲۱۶

انضباط دانش آموز

۱۱

۲۱۷

بررسی و نقد طرح کرامت در آموزش و پرورش ازدکتر محمد حسنی

۱۶

۲۱۸

تاریخچه دانشگاه تهران و دانشگاه های خارج

۱۷

۲۱۹

تمرکز در مطالعه

۳۰

۲۲۰

جامعه و مدرسه

۱۱

۲۲۱

خلاقیت و نوآوری در معلمین

۱۷

۲۲۳

راه های غلبه بر اضطراب امتحان

۳۷

۲۲۴

روانشناسی کنکور

۱۴

۲۲۵

طرح درس- جایگاه زمین در منظومه شمسی

۷

۲۲۶

کلاس داری

۱۰

۲۲۷

گاهنامه راه سبز

۲۲۸

معرفی رشته های دانشگاهی

۲۰

۲۲۹

ناتوانایی های یادگیری

۴۱

۲۳۰

نظارت و راهنمایی آموزشی

۲۱

۲۳۱

نظام آموزشی روسیه

۱۲۳

۲۳۲

نظام آموزشی ژاپن

۹۲

۲۳۳

نظام آموزشی سوئد

۱۶۲

۲۳۴

نظام آموزشی فرانسه

۶۵

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.