بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر ارومیه

f15 بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر ارومیه

بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر ارومیه

چکیده

نوسانات قیمت مسکن در برخی از کشورها، از جمله ایران طی دو دهه اخیر یکی از چالش های اساسی بازار مسکن و اقتصاد کشور بوده است. به طوریکه در یک دوره افزایش قابل ملاحظه در قیمت مسکن به وجود آمده و در دوره دیگر کاهش و یا ثبات نسبتاً زیاد و فراگیر بر قیمت مسکن خواهد بود که به تبع آن تحولات قابل ملاحظه ای در بخش مسکن و در نهایت در کل اقتصاد پدیدار می شود.نوسانات بازار مسکن تحت تاثیر ساختار کلان اقتصادی کشور از مدل خاصی پیروی می­کند. این مدل در سه دهه گذشته که الگوی اقتصاد کشور برمبنای درآمد نفت شکل گرفته و از طرف دیگر ساختار سکونتی از قالب روستایی به شهری تبدیل شده است، به طور نسبی روند ثابت و معینی بر تحولات قیمت، تولید و سرمایه گذاری در بخش مسکن حاکم کرده است. عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن به دو دسته عوامل خرد و عوامل کلان قابل تقسیم است که باید نقش آنها را در تغییرات قیمت مسکن مورد توجه کافی قرار داد. در این مقاله با استفاده از داده های فصلی طی یک دهه در ایران و با بهره گیری از روشهای متداول به برآورد عوامل کوتاه مدت و بلند مدت موثر بر قیمت مسکن پرداخته می شود. بدین منظور از متغییرهای تورم، نرخ بهره واقعی، نرخ رشد نقدینگی، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز واقعی، قیمت عمده مصالح، متغییرهای محیطی، دسترسی و تولید ناخالص داخلی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن استفاده می شود. نتایج نشان می­دهد که در بلند مدت سه متغییر قیمت عمده فروشی مصالح، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز واقعی و متغییرهای محیطی در شهر اورمیه بر قیمت مسکن تأثیر دارد. در حالی که در کوتاه مدت تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ بهره واقعی، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز واقعی و عدم تعادل ایجاد شده در رابطه بلند مدت قیمت واقعی مسکن، از عوامل عمده تعیین کننده قیمت مسکن در شهر اورمیه است.

سرفصل های موجود در این مقاله »

 • مقدمه
 • طرح مسأله
 • اهداف

۱-۳- هدف کلی:

۲-۳- اهداف جزئی:

 • فرضیات
 • مبانی نظری

۱-۵- جایگاه بخش مسکن در اقتصاد ملی

۲-۵- ویژگی های ساختاری بخش مسکن

– رشد پلکانی قیمت مسکن

– وجود نوسانات ادواری شدید در تولید مسکن

– سهم بالا در سبد هزینه خانوار

۳-۵- عوامل موثر بر بازار مسکن

الف) تقاضای واقعی مسکن (تقاضای ناشی از نیاز خانوار)

ب) تقاضای سرمایه ای (تقاضای مسکن برای حفظ ارزش دارایی)

۴-۵- آثار ورود نقدینگی به بخش مسکن

۵-۵- عوامل موثر در طول دوره های رکود و رونق بخش مسکن

۶-۵- بیماری هلندی در بازار مسکنایران

۱-۶-۵- عوامل تاثیر‌گذار «برون‌زا»

۲-۶-۵- عوامل تاثیر‌گذار «درون‌زا»

تصویر شماره ۱: شهر اورمیهمطالعه موردی و تجزیه تحلیل

 • نتیجه گیری
 • منابع
 • اکبری، نعمت الله، ۱۳۸۳٫”بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر مشهد”.فصلنامه پژوهشهای اقتصادی- شماره۱۱و۱۲ – بهار و تابستان
 • جزوه های کلاسی و بحثهای مطرح شده در کلاس درس جناب آقای دکتر عزت پناه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
 • بیدرام، ر(۱۳۸۱)Eviews. همگام با اقتصادسنجی؛ تهران انتشارات مشهور بهره­وری.
 • خیابانی، ن؛ ۱۳۸۲٫ ” عوامل تعیین کننده قیمت مسکن در ایران”، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، فصل نامه اقتصاد مسکن، شماره ۳۴: ۵۲-۴۶
 • جعفری صمیمی، ا. علمی، ز.، هادی زاده، آ. ۱۳۸۶٫” عوامل موثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران.” فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال نهم، شماره ۳۲: ۵۳-۳۱
 • عا بدین در کوش، سعید؛ ۱۳۸۳ .”درامدی به اقتصاد شهری”. مرکز نشر دانشگاهی

اطلاعات محصول فروشی

مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر ارومیه، مربوط به واحد درسی برنامه ریزی مسکن است و در ۲۹صفحه به صورت فایل ورد  آماده کرده ام شما می توانید این مقاله را به قیمت ۷۰۰۰ تومان خریداری کنید.در ادامه مطلب قسمت هایی از مقاله و فهرست مطالب آمده است در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته با خرید ، مقاله برای شما امیل می شود

7000 تومان – خرید

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.