بررسی سابقه قانونگذاری و سیر تحولات برنامه ریزی شهری ایران

خطا: هیچ برگه‌ای برای پرداخت انتخاب نشده است. برای انتخاب به پیکربندی بروید.

 

f3 بررسی سابقه قانونگذاری و سیر تحولات برنامه ریزی شهری ایران

” بررسی سابقه قانونگذاری و سیر تحولات برنامه ریزی شهری ایران “

۱-بدنبال تغییر و تحولات بنیادی کشور در سالهای ۱۲۸۵(ه.ش)تا پایان جنگ جهانی اول (۱۲۹۹ ه.ش )وظایف جدید و متعددی را برعهده گرفت.

۲- مداخله در روند رشد و توسعه شهرها نیز در حوزه وظایف دولت قرار گرفت.

۳- این مداخله با وضع قوانین و مقرراتی در زمینه ایجاد شهرداریها در سال ۱۳۰۹ آغاز شد.

 

سرفصل های موجود در این مقاله »

 

سیر تحول دوره ها

دوره اول (۱۳۲۰-۱۳۱۰)

دوره دوم (۱۳۴۵-۱۳۲۰)

دوره سوم (۱۳۴۵ و پس از آن )

اهداف کلی طرح آزمایش سرزمین در رابطه با جامعه شهری عبارتند از

اهداف مهم برنامه های عمرانی در رابطه با شهرها به شرح زیر می باشد :

اهداف برنامه ریزی منطقه ای در رابطه با شهرها به شرح زیر است :

بررسی برنامه ریزی شهری در سطح ملّی

بررسی برنامه ریزی شهری در شهرهای موجود

تشریح برنامه ریزی شهری در شهرهای بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت
( طرح های جامع )

فرآیند برنامه ریزی شهری در شهرهای بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت

وظایف و اهداف طرحهای جامع شهری

محتوای اسناد طرحهای جامع شهری

مطالعاتی که جهت تهیه طرح جامع شهر و حوزه نفوذ آن انجام می گیرد مشتمل بر موارد زیر است :

نقشه های طرح جامع

گزارشها و مدارک طرحهای جامع

مراحل برنامه ریزی در شهرهای بیش از ۵۰ هزار نفر 

مراجع تهیه و نظارت بر تهیه طرحهای جامع شهری

مراجع بررسی و تصویب طرحهای شهری

مراجع اجرای طرحهای جامع شهری

ضرورت و اهداف طرحهای تفصیلی

مراحل تهیه و تدوین طرحهای تفصیلی شهرها شامل :

مراحل تهیه طرح جزئیات شهری مشتمل بر :

محتوای طرحهای تفصیلی و جزئیات شهری

مراجع تهیه ،‌تصویب و اجرای طرحهای تفصیلی و جزئیات شهری

بررسی طرحهای آماده سازی زمین

مراحل انجام طرحهای آماده سازی زمین

اهداف طرحهای آماده سازی زمین

محتوای طرحهای آماده سازی زمین

مراجع انجام طرحهای آماده سازی زمین

تشریح برنامه ریزی شهری در شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت

فرآیند برنامه ریزی در شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت

اهداف برنامه ریزی در شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت

محتوای طرحهای هادی شهری

بررسی برنامه ریزی شهری در شهرهای جدید

اهداف برنامه ریزی شهرهای جدید

الف) هدف کلان :

ب) اهداف خرد :

محتوای طرحهای شهرهای جدید

 

 اطلاعات محصول فروشی
مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان بررسی سابقه قانونگذاری و سیر تحولات برنامه ریزی شهری ایران ، مربوط به واحد درسی میریت شهری و کارگاه برنامه ریزی شهری است و در ۵۳ صفحه به صورت پاورپوینت آماده کرده ام شما می توانید این مقاله را به قیمت ۱۵۰۰۰ تومان خریداری کنید.در ادامه مطلب قسمت هایی از مقاله و فهرست مطالب آمده است در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته با خرید ، مقاله برای شما امیل می شود

 

 

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.