مدیریت پایدار شهری

خطا: هیچ برگه‌ای برای پرداخت انتخاب نشده است. برای انتخاب به پیکربندی بروید.

f2 مدیریت پایدار شهری

مدیریت پایدار شهری

توسعه پایدار شهری

توسعه پایدار به مفهوم حرکت بر محور انسان-محیط است و توسعه امکانات اقتصادی با توجه به ملاحظات محیطی و عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. توسعه پایدار پس از مشکلات ایجاد شده از توسعه صرفا اقتصادی پس از جنگ جهانی مطرح گردید. جایی که توسعه بی رویه باعث اختلافات طبقاتی و مشکلات زیست محیطی عدیده ای شده و مسیر توسعه به ابعاد محیطی و اجتماعی کمتر از اقتصادی بها داده بود.

با توسعه روزانه شهری شدن زندگی بشر مفاهیم مربوط به توسعه پایدار به این حیطه وارد گردید و توسعه پایدار شهر محصول نگاه های جدید به عدالت اجتماعی,فضایی و محیطی نسبت به شهر است. شهرها در سال ۲۰۲۰ جمعیتی معادل ۷۵ درصد کل جهان را در عینی در خود جای خواهند داد که تقریبا ۲ درصد از فضای شهری را در اختیار دارند. بنابر این این تراکم عجیب و بی سابقه جمعیت و نیاز عمومی به جذب منابع اساسی منجر به بهره برداری های غیر طبیعی از منابع محلی و استثمار منابع همسایگی خواهد شد. آثار این توسعه با پس ماند های غیر قابل پیش بینی به جای مانده از شهرها ادامه داشته و آلودگی ها و بیماری ها و گونه های زندگی حاشیه ای جدید محصول این توسعه خواهد بود.

 

اما توسعه پایدار شهری به عنوان جزئی از توسعه پایدار بر پایه استفاده معقول از منابع طبیعی استوار شده است و در این نوع توسعه ملاحظات سه گانه, محیطی, اقتصادی و اجتماعی در کنار هم لحاظ خواهد شد.بنابر این شهر پایدار برآمده از فرایند توسعه ای است که هنیت و امکان ارتقای همیشگی سلامت اجتماعی – اقتصادی بوم شناسانه شهر و منطقه را فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقدام مبدل ساخته است.

 

بنابر این راه کارهای زیر به عنوان راه کارهای توسعه پایدار شهری مطرح است :

 

۱- حداقل سازی پیامد های زیست محیطی

 

۲- حداقل سازی مصرف منابع تجدید ناپذیر

 

۳- بهره برداری از منابع تجدید پذیر

 

در این مسیر به ناچار سیاست هایی مثل کاهش اتکا به خودروی شخصی, افزایش فشردگی کالبدی در توسعه شهری, حفاظت و احیای نظام های طبیعی در شهر و منطقه پیرامونی, کاهش مصرف منابع و تولید آلودگی در شهر و منطقه, بهبود زیست پذیری اجتماعات بشری, پایندگی و تقویت اقتصاد شهری و اصلاح نظام اداری و حکمرانی شهری, بایستی اعمال شود تا شهر به سمت پایداری هدایت شود.

 

پیش فرض های توسعه پایدار شهری:

 

بر این اساس توسعه پایدار شهری در تکوین مفاهیم زیر جنبه کارامدی به خود می گیرد:

طراحی پایدار در ساختار شهری بر مینای سه اصل اساسی شکل می گیرد:

دسته بندی نظری دیدگاه های توسعه شهری

 

۱-    دیدگاه پرنشیب و آزار دهنده:

۲- توسعه پایدار ضعیف :

۳- توسعه پایدار قوی طرفداران

۴- مدل ایده‌آل :

دیدگاههای جدید در توسعه پایدار شهری:

نظریه قطبهای رشد:

توسعه اکروپلتین :

رشد شهرهای کوچک و متوسط:

توسعه پایدار محله ای

 

اطلاعات محصول فروشی

مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازیبا عنوان مدیریت پایدار شهری ، مربوط به واحد درسی مدیریت شعری است و در ۱۴ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام شما می توانید این مقاله را به قیمت۴۰۰۰  تومان خریداری کنید.در ادامه مطلب قسمت هایی از مقاله و فهرست مطالب آمده است در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته با خرید ، مقاله برای شما امیل می شود

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید….

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.