ارزیابی سازمان فضایی شهر با تاکید بر انتخاب مکانهای مناسب

خطا: هیچ برگه‌ای برای پرداخت انتخاب نشده است. برای انتخاب به پیکربندی بروید.

f35 ارزیابی سازمان فضایی شهر با تاکید بر انتخاب مکانهای مناسب
ارزیابی سازمان فضایی شهر با تاکید بر انتخاب مکانهای مناسب
نمونه موردی: دبیرستانهای شهر سقز

ارزیابی سازمان فضایی شهر با تاکید بر انتخاب مکانهای مناسب

نمونه موردی: دبیرستانهای شهر سقز

چکیده: رشد سریع و ناگهانی شهرهای ایران، مهاجرتهای بی رویه، تنگنا در عرضه خدمات زیر بنایی، اعمال ضوابط و مقررات نامناسب شهرسازی، فقدان مدیریت کارآمد شهری باعث عدم مکانیابی مطلوب وبهینه با توجه به معیارها و ضوابط شهرسازی برای کاربریهای گوناگون شهری از جمله کاربریهای آموزشی شده است. ارزیابی یکی از مراحل مهم در فرآیند برنامه ریزی جهت انتخاب مناسب ترین گزینه از بین گزینه های مختلف است. در این مرحله محاسن و معایب طرح ها نسبت به هم سنجیده شده و بهترین آنها از نظر اقتصادی و اجتماعی برای اجرا انتخاب می شود. این امر می تواند در کم کردن میزان خطا در مکانیابی ها و انتخاب مکان مناسب جهت کاربریها موثر واقع شود. پژوهش حاضر به ارزیابی مراکز دبیرستانی شهر سقز پرداخته وبا استفاده از نرم افزارهای ARC GIS9.3 وIdrisi Andes 15.1 با مدل های AHP و همپوشانی وزنی به تعیین مکانهای مناسب دبیرستان پرداخته است.

نتایج بدست آمده حاکی از سازگاری نسبی دبیرستانهای شهر با کاربریهای اطراف است.  بررسی به عمل آمده بااستفاده از مدل AHP نتایج نشان میدهد که بیش از نیمی از مساحت شهر در حالت بی تفاوتی قرار دارد. از نظر شعاع دسترسی، مراکز دخترانه شرایط بدتری نسبت به مراکز پسرانه دارد. به این ترتیب بازنگری و توجه بیشتر به این فضاها با توجه به اهمیت آن بخصوص در مورد دبیرستانهای دخترانه ضروری می نماید.

کلیدواژه: کاربری اراضی، مکانیابی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، ارزیابی، دبیرستانهای سقز

 

سرفصل های موجود در این مقاله »

مقدمه:

پیشینه تحقیق:

معرفی منطقه مورد مطالعه:

 شکل شماره ۱: موقعیت شهر سقز در شهرستان، استان و کشور

روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

جدول شماره ۱: تعین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها ( کمیتی ساعتی )

ارزیابی سازگاری کاربری اراضی

جدول شماره۲: مساحت و درصد سازگاری دبیرستان با کاربریهای اطراف

شکل شماره ۲: سازگاری کاربریها با دبیرستان

شعاع دسترسی

جدول شماره ۳ : درصد و مساحت شعاع دسترسی دبیرستانها به تفکیک جنسیت

شکل شماره ۴ : شعاع دسترسی دبیرستانهای  پسرانه

 شکل شماره ۵ : شعاع دسترسی دبیرستانهای دخترانه

 ارزیابی فضاهای مطلوب با استفاده از مدل AHP :

جدول شماره ۴ : ماتریس مزدوج معیارها

شکل شماره ۶ : وزن نهایی بدست آمده از تحلیل AHP

جدول شماره ۵ : مساحت مکانهای مطلوب جهت دبیرستان

شکل شماره ۷ : مجموع لایه های تهیه شده جهت تهیه نقشه مکانهای مطلوب با استفاده از تحلیل AHP

 شکل شماره ۸ : نقشه نهایی فضاهای مطلوب جهت دبیرستان

نتیجه گیری

منابع:

 1. اسماعیل پور، نجما (۱۳۷۶)، ارزیابی کاربری اراضی شهر یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
 2. تقی پور، علی اکبر(۱۳۸۸)، ارزیابی سازمان فضایی شهر شاهرود با تأکید بر الگوهای کاربری زمین‌های آموزشی، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، تبریز.
 3. ثنایی نژاد ، سید حسین و سبکبار ، حسنعلی (۱۳۷۸) ; کاربرد GIS با استفاده از نرم افزار ARC/INFO در برنامه ریزی شهری و منطقه ای ; جهاد دانشگاهی مشهد .
 4. رضویان، محمدتقی(۱۳۸۱)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات منشی، تهران.
 5. زبردست ، اسفندیار (۱۳۸۰) ; کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، مجله هنرهای زیبا ، شماره ۱۰ .
 6. زیاری، کرامت‌الله(۱۳۸۱)، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات دانشگاه یزد، یزد.
 7. عزیزی ، منصور (۱۳۸۳) ; کاربرد سیستم های اطلاعاتی GIS در مکانیابی ، توزیع فضایی و تحلیل شبکه مراکز بهداشتی و درمانی ( نمونه موردی : مهاباد ) ; پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.
 8. قدسی پور، سیدحسن(۱۳۸۵)، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.
 9. کرمی ، محمد رضا(۱۳۸۲) ; مکانیابی هنرستان های فنی و حرفه ای با استفاده از GIS مورد نمونه : شهر تبریز ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.
 10. کریمی ، اسماعیل (۱۳۸۴) ; مطالعه تطبیق کاربری اراضی شهری ( نمونه موردی : اتوبان خاوران تهران ); پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز .
 11. مجیر اردکانی، عبدالرضا (۱۳۸۵)؛ ارزیابی کاربری اراضی شهری اردکان فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
 12. مهراندیش ، محمد (۱۳۷۷)؛ کاربرد GIS  در شهر سازی ، مطالعه موردی فضاهای آموزشی منطقه ۱۷ تهران ، مجله شهرنگار شماره ۴ .
 13. مهندسین مشاور نقش پیراوش(۱۳۸۴)، طرح تجدید نظر طرح جامع سقز..
 14. Belton, V., and T. Gear (1983). On a shortcoming of Saaty’s method of analytic hierarchies. Omega 11(3); 228-230.
 15. Belton, V., and T. Gear (1997). On the meaning of relative importance. Journal of multi-Criteria Decision Analysis 6(6); 335-338.
 16. Dyer, R.F., and E. H. Forman (1991). An analytic approach to marketing decisions. Saddle River, NJ: prentice Hall.
 17. Eastman, J. R. (1993). IDRISI: a grid based geographic analysis system, version 4.1. Worcester, MA: Graduate School of Geography, clark University.
 18. Expert choice, Inc. (1993). Expert Choice version 8: user manual. mcLean, VA: Decision Support Software, Inc.
 19. Goodwin, p., and G. Wright (1998). Decision analysis for management judgment. Chichester, West Sussex, England: Wiley.
 20. Saaty, T. L. (1980). The analytic hierarchy process. New York: McGraw-Hill.

اطلاعات محصول فروشی

مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان ارزیابی سازمان فضایی شهر با تاکید بر انتخاب مکانهای مناسب است و در ۱۶ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله را به قیمت ۴۵۰۰ تومان  خریداری کنید.در ادامه مطلب قسمت هایی  از مقاله و فهرست مطالب آمده  است در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته  با خرید ، مقاله برای شما امیل می شود

متن کامل مقاله  را از لینک زیر دانلود کنید….

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.