سیر تحویل تصفیه و تخلیص سرمهای درمانی

m195 سیر تحویل تصفیه و تخلیص سرمهای درمانی
سیر تحویل تصفیه و تخلیص سرمهای درمانی

سیر تحویل تصفیه و تخلیص سرمهای درمانی

در اوایل سرمهای درمانی که توسط پادزهر اسب تهیه می شد به صورت خام به مصرف می رسید. بدین ترتیب که پس از تزریق دزهای معینی از زهر به بدن حیوان و اندازه گیری میزان پادزهر تولید شده، عمل خون گیری از اسب انجام قرار می گرفت.

سپس خونهای گرفته شده در استوانه های شیشه ای که داخل سرپوش فلزی آنها وزنه سربی آویزان شده بود، می گرفت.

چند ساعت پس از خونگیری وزنه سربی به آ‎رامی رها می گردید و خونابه به تدریج در ظرف یک تا دو روز جدا می شد و این وزنه با فشار روی لخته مقدار بیشتری سرم را مجزا می کرد، سپس سرم شفاف و عاری از گویچه ها را به کمک سیفون خارج کرده و با افزودن مقداری فنل محلول در اتر، سرم را برای چند ماه تا یک سال در سردخانه رها می کردند. در این مدت مقدار زیادی آلبومین و پروتئین های غیر اختصاصی رسوب می‌کرد و پس از حذف رسوبات، سرم شفاف را پس از تعیین عیار به حجم های حدودی ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد بین المللی تقسیم نموده و پس از تأیید آزمایش های لازم سترونی و بی ضرری و حسن اثر، محصول نهایی آماده عرضه و مصرف پزشکی می‌گردید.

چنین سرمی طبعاً دارای آلبومین ها و پروتئین های غیر اختصاصی سرم اسب بود و ناگزیر بدن بیمار پس از تزریق نسبت به تمامی پروتئین های موجود در سرم اسب حساس می شد و استفاده از سرم اسبی برای بار دوم معمولا با عوارض و آلرژی توأم بود.

از این رو در دهه های قبل از جنگ جهانی دوم مسئله تصفیه سرم و تخلیص آن بسیار مورد توجه بود.

روش های متعددی برای تصفیه سرم به کار گرفته شده بود که در زیر به پاره ای از آن ها به طور اختصار اشاره می شود.

در سال ۱۹۰۳ در انگلستان ایمری مسئله تصفیه سرم با آنزیم ها را مطرح کرد ولی از کار او استقبال زیادی نشد. چرا که به ازای از بین رفتن پروتئین های غیر اختصاصی پاره ای از پروتئین های اختصاصی هم از بین میر فت. در سال های ۱۹۳۹-۱۹۳۶ پارفنچف دانشمند لهستانی بررسی های جالبی در ضمیمه تصفیه سرم به کمک پپسین و سولفاتها در آمریکا به ثبت رساند.

در سال ۱۹۵۴ در انگلستان ککویک و همکاران آنها از اتر به عنوان رسوب دهنده پروتئین ها استفاده نمودند.

بنزهاف نیز روشی را ارائه کرد که با دناتوراسیون حرارتی و Salting out کار تصفیه صورت می گرفت.

سیستم سولفات سدیم هاوو که با افزایش تدریجی غلظت سولفات سدیم در پلاسما بود نیز یکی از روش  های تصفیه بود.

سیستم سولفات آمونیوم وودورث هم تا قبل از سیستم تصفیه با اتانل سرد یکی از کارآمدترین روش های تصفیه سرم درمانی بود.

بعدها کوهن روش اتانل سرد را ابداع کرد که جامع ترین روش در آمریکا بود، در این روش با تغییر غلظت الکل اتیلیک در سرما پروتئین های پلاسما به پنج جزء اصلی تقسیم می شوند. مزیت استفاده از این روش این است که به آسانی می توان موقع خشک کردن گلوبولینها با تبخیر آزاد کرده و برطرف شوند و عیب این روش هم این است که تمامی این مراحل باید در سرما انجام شود. و عده ای از پروتئین های پلاسما پس از تماس دائم با الکل خاصیت ابتدایی خود را از دست می دهند و بی ثمر می شوند.

سرفصل های موجود در این مقاله »

تصفیه و تخلیص سرمهای درمانی:

رسوب دادن با تغییر PH:

رسوب دادن توسط کاهش قدرت یونی:

رسوب دادن با افزایش قدرت یونی:

خواص سولفات آمونیوم:

هضم پپتیکی:

دناتوراسیون حرارتی و رسوب پروتئین های نامطلوب:

اولین رسوب پروتئین های ضد سم:

دیالیز اول:

رنگ گبری:

دومین رسوب پروتئین های ضد سم:

دیالیز نهایی:

اطلاعات مقاله

مقاله که در این لحظه در سایت قرار دادم مربوط به رشته ی پزشکی  با عنوان سیر تحویل تصفیه و تخلیص سرمهای درمانی است و در ۱۴ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله برای اعضای ویژه سایت قرا داده شده است.در ادامه لینک دانلود مقاله قرار داده شده است در صورت تمایل می توانید با خرید اکانت اعضای ویژه این مقاله ومقالات دیگر را دانلود کنید

متن کامل مقاله  را از لینک زیر دانلود کنید….

[vip-members] دانلود فایل [/vip-members]

 

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.