معماری ایران در دوره مغول

m205 معماری ایران در دوره مغول
معماری ایران در دوره مغول

معماری ایران در دوره مغول

سرزمین کهن ایران که ریشه در تاریخ چند هزار ساله جهان دارد، هرچند بارها دستخوش تاخت و تاز بیگانگان قرار گرفته و دوره‌هایی را تحت حاکمیت آنان به سر برده، با این همه، با بهره‌گیری از تمدن و فرهنگ ریشه‌دار و نیرومندش، نه تنها تجدید حیات کرده، بلکه اشغالگران را به کلی در تمدن و هنر خود مستهلک نموده و آنان را در شمار پیروان و مروجان علم، هنر و صنعت ایرانی درآورده است. پیش تاریخ فرهنگی ایران که نزدیک به هفت تا هشت هزار سال پیش از این در ساخت بت‌های گلین سپیده زد، نشانه‌ای عمومی وفراگیر از نخستین تلاش هنری آدمیان است. این منطقه که تنوع جغرافیایی فراوان و غنای اقلیمی خاصی دارد، در طول تاریخ با ابداعات هنری، علمی و صنعتی، به پیشرفت آدمی کمک وافری کرده و از دیرباز سرچشمه بسیاری از عوامل تمدن و فرهنگ خاور نزدیک بوده است؛ چنان که رنه گروسه، مستشرق سرشناس غربی، در معرفی ایران آورده است :

سرزمین ایران چون دژی مستحکم یکی از باستانی‌ترین تمدن‌های جهان کهن، یعنی تمدنی را که از پنجاه سده ]گذشته[ به این سو، پیوسته تجدید شده و به طرز حیرت‌آوری ادامه یافته، در خود حفظ کرده و مشعلی را که در بامداد تاریخ بر فراز فلات ایران افروخته شده، همچنان شعله‌ور نگاه داشته است.

فرهنگ ایرانی از دیرباز دارای دو ویژگی ممتاز بوده که همواره این دو شاخصه رشد و گسترش آن را در پی آورده و در اعصار مختلف، به ویژه در عرصه هنر، حوزه نفوذ و تأثیر آن را از قملروی جغرافیایی‌اش فراتر برده است. این دو مشخصه تاریخی که به عواملی همچون محیط جغرافیایی و گذشته افتخار آمیز فرهنگی مربوط می‌شود، عبارتند از: تعامل ایرانیان از زمان باستان با افکار، آثار و هنرهای دیگران و دریافت و یادگیری و سپس ترکیب و تألیف دگرباره آن‌ها و همچنین استعداد شگرف مردم ایران از حیث استقامت و ثبات در بقا و دوام تاریخ فرهنگ و هنر خود.

منابع

سلیم – غلامرضا ، « تعلیم و تربیت در ربع رشیدی» ، مجموعه خطابه های تحقیقی … ، دانشگاه تهران ۱۳۵۰ .

 صدیق – دکتر عیسی ، تاریخ مختصر آموزش و پرورش ، چاپ سوم ، شرکت طبع کتاب ، تهران ، ۱۳۱۹ .

 صدیق – دکتر عیسی ، تاریخ فرهنگ ایران ، چاپ ششم ، تهران ، ۱۳۵۱ .

کاشانی ( قاشانی ) – ابوالقاسم عبدالله بن محمد ، تاریخ الجایتو ، به اهتمام مهین همبلی ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، تهران ۱۳۴۸ .

کلاویخو ، سفر نامه ، ترجمه مسعود رجب نیا ، نشر کتاب ، تهران ۱۳۳۷ .

لمبتون ، ا .ک . س ، مالک و زارع در ایران ، ترجمه منوچهر امیری ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم ۱۳۷۷ .

مستوفی – حمدالله بن ابی بکربن احمد بن نصر ، تاریخ گزیده ، تصحیح عبدالحسین نوائی ، امیرکبیر ، تهران ۱۳۹۹ .

اطلاعات مقاله

مقاله که در این لحظه در سایت قرار دادم مربوط به رشته ی معماری و عمران  با عنوان معماری ایران در دوره مغول   است و در ۲۳صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله برای اعضای ویژه سایت قرا داده شده است.در ادامه لینک دانلود مقاله قرار داده شده است در صورت تمایل می توانید با خرید اکانت اعضای ویژه این مقاله ومقالات دیگر را دانلود کنید

متن کامل مقاله  را از لینک زیر دانلود کنید….

[vip-members] دانلود فایل  [/vip-members]

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.