لیست تحقیقات حقوق و بشر

لیست مقالات لیست تحقیقات حقوق و بشر

 

 

لیست تحقیقات حقوق و بشر

ردیف

 

 

موضوع

صفحه

 

۱

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

۱۸

۲

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام

۲۶

۳

اسلام و حقوق بشر

۳۱

۴

اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام

۲۶

۵

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان

۱۰

۶

انسانیت و جرائم علیه آن

۱۸

۷

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

۳۳

۸

بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی

۷

۹

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۱

۲۰

۱۰

تاریخچه حقوق بشر در اسلام

۲۱

۱۱

تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

۹

۱۲

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

۳۳

۱۳

جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

۲۳

۱۴

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی

۱۸

۱۵

حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

۴۵

۱۶

حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

۱۷

۱۷

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

۳۵

۱۸

حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی

۵

۱۹

دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر

۲۲

۲۰

درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر

۸

۲۱

دین و حقوق بشر

۱۰

۲۲

رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر

۱۹

۲۳

ساختارهای مدنی اسلام

۶

۲۴

سازمان های غیردولتی و حقوق بشر

۸

۲۵

سازماندهى عفو بین الملل در طرح جدید

۱۱

 

ردیف

 

 

موضوع

صفحه

 

۲۶

شکنجه

۳۰

۲۷

شکنجه در کنوانسیون ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد

۲۴

۲۸

عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر

۹

۲۹

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن

۲۳

۳۰

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

۲۷

۳۱

مبانی توجیهی – اخلاقی حقوق بشر معاصر

۲۹

۳۲

مبانى فلسفى حقوق بشر

۵۲

۳۳

مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز

۲۵

۳۴

مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان

۱۶

۳۵

مقاوله نامه (پروتکل) اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی)

۱۴

۳۶

مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

۹

۳۷

ملل متحد و آرمان بشریت

۱۸

۳۸

میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

۲۱

۳۹

وکلا و پیشبرد حقوق بشر

۵

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.