« تحقیقات حقوق جزاء و جرم شناسی »

لیست مقالات « تحقیقات حقوق جزاء و جرم شناسی »

 

تحقیقات حقوق جزاء و جرم شناسی

ردیف

 

 

موضوع

صفحه

 

۱

آثار فقهى سید مرتضى علم الهدى

۱۷

۲

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

۱۶

۳

آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان

۵۵

۴

آیا ارتداد کیفر  ‌

۷۳

۵

آیا طبیب ضامن است

۲۵

۶

آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده

۳۰

۷

اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال

۱۰۸

۸

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

۳۱

۹

اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

۱۴

۱۰

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

۷

۱۱

انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

۱۱

۱۲

اوتانازیا (قتل از روی ترحم)

۱۲

۱۳

اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

۲۳

۱۴

اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی

۶۰

۱۵

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود

۱۸

۱۶

بحثی پیرامون ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی

۱۸

۱۷

بحثی پیرامون ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی

۱۷

۱۸

بحثی در قسامه

۳۰

۱۹

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

۴۸

۲۰

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه ۱۳۵۲

۳۱

۲۱

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

۳۲

۲۲

بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

۲۷

۲۳

بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

۳۲

۲۴

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

۳۲

۲۵

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

۱۶

 

ردیف

 

 

موضوع

صفحه

 

۲۶

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه

۶

۲۷

پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

۳۴

۲۸

پیوند عضو پس از قصاص

۲۱

۲۹

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه

۱۰

۳۰

تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی

۱۶

۳۱

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

۱۰

۳۲

تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی

۲۳

۳۳

تعریف اخلاق و حقوق جزا

۶

۳۴

توصیف جرم

۲۹

۳۵

جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص کیفرها

۳۰

۳۶

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

۳۱

۳۷

جرایم مبهم بزه های نا معین ص

۲۰

۳۸

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

۴۵

۳۹

جرم جاسوسی

۱۲

۴۰

جرم سیاسی

۲۸

۴۱

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

۱۵

۴۲

حالت خطرناک

۹

۴۳

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

۳۱

۴۴

حقوق جزاء و جرم شناسى

۵۶

۴۵

حقوق جزای عمومی اسلام

۸۵

۴۶

حمایت کیفری محیط زیست

۲۷

۴۷

خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار

۱۱

۴۸

دایره شمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌می

۱۰

۴۹

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

۲۸

۵۰

درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن

۵۰

 

ردیف

 

 

موضوع

صفحه

 

۵۱

دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری

۵۵

۵۲

دفاع مشروع

۱۷

۵۳

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

۲۴

۵۴

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

۷

۵۵

دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

۲۸

۵۶

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

۱۳

۵۷

دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

۳۸

۵۸

دیه کافر ذمی با دیه مسلمان متفاوت است یا نه

۳

۵۹

رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی

۸

۶۰

رابطه بین جهانگردی و جرم

۸

۶۱

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

۲۶

۶۲

رشد عقلانی و حقوق جنایی

۳۲

۶۳

روانشناختی انگیزه

۱۹

۶۴

روان‌شناسی کیفری

۵

۶۵

زندان وعلوم مربوط بزندانها

۲۳

۶۶

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام

۱۹

۶۷

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

۲۱

۶۸

شرایط و موجبات حد در شرب خمر

۱۴

۶۹

شرحی بر قانون اقدامات تامینی

۱۰

۷۰

شکنجه و مجازات

۳۳

۷۱

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

۴۱

۷۲

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

۳۷

۷۳

عدم برابری دیه بین زن و مرد

۲۹

۷۴

قاعده تحذیر – نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

۱۷

۷۵

قانون جزایی و انتظارات عمومی

۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

 

 

موضوع

صفحه

 

۷۶

قتل در فراش

۲۱

۷۷

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

۲۴

۷۸

قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟

۲۱

۷۹

قصاص حق انحلالى یا مجموعى

۳۰

۸۰

قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها

۲۸

۸۱

کلاهبرداری رایانه ای

۳۱

۸۲

کیفیت تحقیقات در دادسرا

۱۲

۸۳

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

۲۵

۸۴

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

۶۷

۸۵

مجازات

۱۰

۸۶

مجازات کلاهبرداری اینترنتی

۶

۸۷

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

۱۵

۸۸

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

۱۳

۸۹

مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی

۸

۹۰

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

۴۶

۹۱

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

۴۵

۹۲

ملاک برای مجازات های کیفری

۶

۹۳

موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه

۱۰

۹۴

موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه

۸

۹۵

میقات جحفه

۱۰

۹۶

نقشه‌برداری جرم

۶

۹۷

نواقض زندانها

۱۷

۹۸

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری

۲۳

۹۹

وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط

۴۵

۱۰۰

انسانیت و جرائم علیه آن

۱۵

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.