پایان نامه با موضوع دانشگاه هنر + نقشه ها + نمونه موردی

f79 پایان نامه با موضوع دانشگاه هنر  + نقشه ها + نمونه موردی
پایان نامه با موضوع دانشگاه هنر + نقشه ها + نمونه موردی

پایان نامه با موضوع دانشگاه هنر  + نقشه ها + نمونه موردی

لزوم وجود فضاهای آموزشی درجوامع ازاساسی ترین نیازهای انسانهاست. وجود یک فضایی برای تربیت هنرمندان، که خودواجد شخصیت هنری باشد، دردانشگاه ها الزامی است وباتوجه به اینکه آموزش هنر نه تنها ازراه دیدن بلکه شنیدن وتبادل اندیشه ها می باشد ونیاز به فضاهایی باز برای برقراری مراوده های اجتماعی دارد که برای رشدافکار افراد امری سخت لازم است وکمبود چنین فضایی دردانشکده های امروز به وضوح احساس می شود ونیاز دانشجویان به چنین فضایی روزبه روز بیشترمی شود.

با توجه به توسعه روزافزون علوم و عمیق‌تر شدن دنیای علم در رشته‌های مختلف، نیاز به تقسیم رشته‌های دانشگاهی به زیر شاخه‌های بیشتر لازم می‌شود و ضرورت فراهم شدن دقیقتر امکانات در هر کدام، در طی دوره چهار ساله تحصیلی دانشگاهی حس می‌گردد.

افزایش تخصصها و از سوی دیگر افزایش تعداد داوطلبان علاقمند به تحصیل بدلیل نیاز به تخصص در جوامع کاری امروز باعث شده است تا دانشگاههای جامعی شامل رشته‌های مختلف مطرح گردند.

عمده‌ترین مسئله مورد بحث این است که دانشگاهایی با این وسعت نمی‌توانند به یکباره اجرا شده و شروع به کار نمایند، بلکه باید قدم به قدم و به تدریج مراحل توسعه و پیشرفت خود را طی کنند.

پس در طراحی چنین فضاهایی به امکان تغییرات در آن باید فکر کرد وطرحی پویا ارائه داد تا در طول تاری همچون دانشگاه های هنر ساسکس ،یورک و کنت پایدار باشن

سرفصل های موجود در این مقاله »

مقدمه : ………………………………………………………………………………….۱

فصل اول: هنر چیست و تاریخجه ای از آن در ایران………………………………………۲

هنر چیست ؟……………………………………………………………………………………………………………………۳

زیبائی و هنر ؟…………………………………………………………………………………………………………………۵

هنر و حقیقت ؟……………………………………………………………………………………………………………….۶

هنر معاصر ایران؟……………………………………………………………………………………………………………۶

تاریخچه دانشگاه  هنر در  ایران ؟………………………………………………………………………………….۱۹

فصل دوم: برنامه فیزیکی…………………………………………………………………………….۲۱

برنامه فیزیکی دانشگاه های هنر؟ ………………………………………………………………………………….۲۲

مجموعه فضاها؟………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۱ ـ بخش آموزشی ………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲ -­­­­­­­­­ بخش کمک آموزشی …………………………………………………………………………………….. ۲۳

۳ ـ بخش ریاست ……………………………………………………………………………………………….۲۶

۴ ـ بخش خدماتی ـ رفاهی ……………………………………………………………………………………۲۸

برنامه فیزیکی پیشنهادی برای دانشکده هنر………………………………………………………………..۳۰

فصل سوم : استاندارد فضاها…………………………………………………..۳۳

استاندارهای طراحی و محاسبه فضاها ………………………………………………………………………۳۴

آمار جمعیت دانشجویی………………………………………………………………………………………..۳۴

سرانه ها ، معیارها و ضوابط کلاسهای نظری و عملی : ………………………………………………..۳۴

تعداد و نوع کلاسها  : ………………………………………………………………………………………….۳۷

فضای آموزش عملی- کارگاه ها : ………………………………………………………………………….۳۸

کارگاه شناخت مواد ومصالح………………………………………………………………………………….۳۸

کارگاه نجاری( چوب) …………………………………………………………………………………………۳۸

کارگاه ماکت سازی………………………………………………………………………………………………۳۹

کارگاه صنایع فلز……………………………………………………………………………………………………۳۹

کارگاه عکاسی………………………………………………………………………………………………………..۳۹

کارگاه گل وگچ ( سفال ومجسمه سازی) ……………………………………………………………………..۳۹

فضاهای جانبی دانشکدههنر………………………………………………………………………………………..۴۵

بخش رایانه دانشکده………………………………………………………………………………………………….۴۵

فضاهای مدیریت آموزشی…………………………………………………………………………………………….۴۶

بخش ریاست دانشکده………………………………………………………………………………………………….۴۷

بخش معاونت ها : ……………………………………………………………………………………………………….۴۸

فضاهای اداری دانشکده به تفکیک رشته ها …………………………………………………………………………۵۰

اتاقهای اساتید……………………………………………………………………………………………………………….۵۱

فضاهای کتابخانه دانشکده هنر : …………………………………………………………………………………………۵۲

نحوه محاسبه سطح فضا ها : ……………………………………………………………………………………………..۵۲

سالن اجتماعات و آمفی تئاتر دانشکده : ………………………………………………………………………………..۵۵

پارکینگ : …………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

نمونه های از دانشگاه های هنر : ………………………………………………………………………………………….۵۷

 دانشگاه ساسکس…………………………………………………………………………………………………………..۵۸

دانشگاه یورک………………………………………………………………………………………………………………۵۹

دانشگاه ایست آنژلیا…………………………………………………………………………………………………………..۶۲

نکات طراحی …………………………………………………………………………………………………………………..۶۶

فصل چهار: معرفی سایت……………………………………………………………….۶۷

جاذبه‌های طبیعی و تاریخی اردبیل…………………………………………………………………………………..۶۸

راه‌های اردبیل ……………………………………………………………………………………………………………….۷۴

جاده‌های ارتباطی خارجی اردبیل……………………………………………………………………………………۷۴

شبکه ارتباطی شهرستان………………………………………………………………………………………………….۷۵

شبکه ارتباطی وضع موجود اردبیل …………………………………………………………………………………۷۵

اقلیم اردبیل………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

اقلیم سرد و کوهستانی ……………………………………………………………………………………………………..۷۷

عوامل موثر در آب و هوای اردبیل………………………………………………………………………………………۷۷

رطوبت نسبی ………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

باران……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹

تابش خورشید …………………………………………………………………………………………………………………۸۰

جریان‌های هوایی و باد ………………………………………………………………………………………………….۸۰

جهت وزش بادهای اردبیل براساس مطالعات و تحقیقات ……………………………………………………….۸۱

مه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲

موقعیت جغرافیایی استان اردبیل………………………………………………………………………………………….۸۲

ناهمواریها……………………………………………………………………………………………………………………….۸۳

مسایل زمین شناسی…………………………………………………………………………………………………………..۸۴

توده‌های هوای تاثیرگذار در هوای استان………………………………………………………………………………۸۶

آب و هوای استان اردبیل در حالت کلی ……………………………………………………………………………..۸۷

عوامل موثر در تنوع آب و هوایی استان ……………………………………………………………………………..۸۷

تهویه فضا……………………………………………………………………………………………………………………….۸۸

اصول معماری مناطق سردسیر کوهستانی ……………………………………………………………………………….۸۸

معماری و سبک خانه سازی……………………………………………………………………………………………….۹۰

تیپ ساختمان…………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

عناصر ساختمانی ……………………………………………………………………………………………………………..۹۱

کاهش تاثیر باد در اتلاف حرارت ساختمان…………………………………………………………………………..۹۲

محافظت در برابر بارندگی………………………………………………………………………………………………….۹۲

بهره‌گیری از انرژی……………………………………………………………………………………………………………۹۳

انتخاب مصالح ساختمانی…………………………………………………………………………………………………..۹۳

بازشوها ………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

تحلیل سایت…………………………………………………………………………………………………………………….۹۶

فصل پنجم :منابع ……………………………………………………………………….۹۹

فصل ششم: نقشه ها…………………………………………………………………….۱۰۱

 

اطلاعات محصول فروشی

مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به معماریبا عنوان دانشگاه هنر  است و در ۱۰۰صفحه به صورت فایل ورد / اتوکد  آماده کرده ام  شما می توانید این پایان نامه را به قیمت ۴۰۰۰۰  تومان  خریداری کنید.در ادامه مطلب قسمت هایی  از مقاله و فهرست مطالب آمده  است در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته  با خرید ، مقاله برای شما امیل می شود

 مشاهده تصاویر نقشه پروژه 

متن کامل مقاله  را از لینک زیر دانلود کنید….

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.