برنامه فیزیکی و مطالعات طراحی مدرسه

f88 برنامه فیزیکی و مطالعات طراحی مدرسه
برنامه فیزیکی و مطالعات طراحی مدرسه

 

برنامه فیزیکی و مطالعات طراحی مدرسه

مکانیابی فضاهای آموزشی

جهت مکانیابی مراکز آموزشی ، سه اصل همجواری، مکان استقرار، ظرفیت مورد توجه قرار گرفته

است:

الف) همجواری

معیارهای مناسب در تعیین همجواری مراکز آموزشی با سایر کاربر یها عبارتند از :

اجتناب از آلودگی هوا

اجتناب از آلودگی صوتی

اجتناب از آلودگی محیطی

ب) مکان استقرار

تعیین و تشخیص مکان مناسب استقرار برای مراکز آموزشی در گروه شناخت نوع فعالیت، عملکرد، نیازمندیها ، کنش و واکنش هایی است که کاربری آموزشی با دیگر کاربریها پدید می آورد.

سرفصل های موجود در این مقاله »

خصوصیات فیزیکی مدرسه

عرصه ها و حریمها

کاربری مسکونی و کاربریآموزشی:

کاربریآموزشیو کاربری فرهنگی:

کاربریآموزشیو کاربری بهداشتی:

کاربریآموزشیو فضای سبز:‌

کاربریآموزشیو شبکه ارتباطی حمل و نقل

سایر همجواری ها

مکانیابی فضاهای آموزشی با توجه به شرایط طبیعی و اقلیمی

جهت یابی:

شعاعدسترسی:

دسترسی

دسترسی پیاده:

دسترسی سواره:

آیین نامه انتخاب زمین :

الزامات در معماری فضای اموزشی

نور:

مقدار انعکاس سطوح:

نور مصنوعی:

روشنایی مدارس :

صوت:

صدا:

بررسی آلودگی صدای مدارس و راههای رفع آن

شرایط اقلیمی:

آب و هوا:

باد:

تابش آفتاب:

اقلیم سرد:

ویژگی اقلیمی:

راهبردهای طراحی:

اندازه پنجره ها و سایه بان:

مصالح ساختمان و رنگ سطوح خارجی :

ویژگیهای معماری بومی مناطق سرد :

در طراحی محوطه در نظر گرفتن موارد زیر ضروری است:

در نماسازی با اسکلت فلزی یا بتنی ذکر چند نکته مهم است.

ایمنی:

آیین کار ایمنی درهای مدارس

آیین کار ایمنی پنجر ههای مدارس

آیین کار ایمنی کریدورها و راهروهای مدارس

ضوابط طراحی ایمنی پلکان

زلزله:

آتش سوزی

نکات کلی برای ایمنی درمدارس

آیین کار اصول طراحی ایمنی مدارس در برابر آتش :

حفاظت ساختمان درمقابل حریق

مکانیابی فضاهایآموزشی

فضاهای مورد نیاز به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱-فضهای بسته یا سرپوشیده
۲-فضاهایباز
فضاهای بسته یا سرپوشیده این فضاها شامل ۵ گروه زیر می‌باشند:
۱-گروه ۱: فضاهایآموزشیتحصیلی

-کلاس عمومی (نظری(
-کلاس تجربی
-کارگاه سمعی و بصری
۲- گروه ۲: فضاهای پرورشی
-کتابخانه
-اتاق فعالیتهایپرورشی
-اتاق بهداشت و کمکهایاولیه
-نماز خانه
-سالن چند منظوره : ( اجتماعات- سخنرانی- امتحانات- نمایش وفیلم)
۳- گروه ۳: فضاهایاداری
-دفتر مدیر
-دفتر معاون یا معاونان
-اتاقکارکنان امور دفتری
-انبار بخشاداری
-اتاق استراحت دبیران
-اتاق کار دبیران و ملاقات با اولیای دانش آموزان
۴- گروه ۴: فضاهای پشتیبانی یا خدماتی
-توالت و دستشویی کارکنان
-توالت ودستشویی دانش آموزان
-آبخوری دانشآموزان
-انبار وسایل نظافت وشستشو
-انبار وسایل، تجهیزات و لوازممستعمل
-بوفه
-آبدارخانه
-موتورخانه
توجه: در مدارس به منظورمراقبت از مدرسه، فضایی حدود ۴۰ متر مربع (خالص) برای اقامت خانواده سرایدار در نظرگرفته می‌شود
۵- گروه ۵: فضاهایگردش
-ورودی
-راهرو طبقات
-راه پله‌هایارتباطی
-سطوح زیر ساخت (دیوارها وستونه)
۷- گروه ۷: فضاهایباز
-فضاهای بازی و ورزش
-فضای صف جمع
-فضایسبز
-فضای توقف وسائل نقلیه
-فضای تلف شده و غیر مفید

رنگ فضاها

جدول استفاده از رنگ مناسب در مدارس

سازماندهی و ساختارکلاس

تزئینات کلاس

انواع چیدمان در کلاس

ردیفی و ستونی

فرم دایره‌‌ای شکل

گروهی:

مدارس فضای باز(انعطاف پزیری )

مطالعات تکمیلی مربوط به دوره ابتدایی

مدارس ابتدایی

معیارهای ظرفیت:

تراکم دانش آموزان:

منابع ومأخذ

مکان قرارگیری

بررسی نور در کلاس

رنگ

فرمکلاس

اهمیت جوکلاس

نظم فضایی کلاس

کتابخانه

سالن چندمنظوره

نماز خانه

اتاق بهداشت و کمکهایاولیه

فضاهایاداری

فضاهای پشتیبانی

بوفه و سالن غذا خوری

آیین کار مکان یابی , ساختمان , تجهیزات و بهداشت بوفه مدارس :

سرویسهای بهداشتی

آیین کار اصول جانمایی , طراحی و بهداشتی در توالت , دستشویی و آبخوری مدارس :

آبدارخانه

انبار

ورودی

راهروهای )طبقات ارتباط افقی (

راه پله ها (ارتباطیعمودی)

معرفی فضاهای باز
محل صف جمع،تجمع و قدم زدن

فضایسبز

جدول نوع فعالیت و سطوحورزشی مورد نیاز در مدارس ابتدایی

مساحت فضاهای موردنیاز

ابعاد فضاها :

ظرفیت و سرانه فضاها

خلاصه اطلاعات سطوح محوطه مدارس ابتدایی و برآورد سطح زمین مورد نیاز

استانداردهای مبلمان

تخته سبز

میز و نیمکت مدارس

میز و صندلی مدرس

میز و نیمکت دو نفره مدارس

چهارپایه مدارس

صندلی دست هدار

میز تحریر

ابعاد صندل یهای میز تحریر

رخت آویز مدارس

قفسه لباس مدارس

تجهیزات کتابخان هها

تلویزیون در مدارس

سرویس ها ی ضمیمه کلاس

اصول و مبانی طراحی فضاهای آموزشی

تعیین اصول ساخت و تبیین ارزش های پایدار در مدارس سنتی ایران

 مطالعات اقلیمی و ضوابط طراحی فضاهای آموزشی

اصول و روش مکا نیابی و تعیین انداز ه فضاهای آموزشی

عوامل موثر در ظرفیت مدارس

سازمانهای فضایی تعیین اصول ساخت مدارس

انواع ساماندهی های فضائی و ویژگیهای هر یک

ضوابط طراحی مدارس

مبلمان های آموزشی باید قابلیت این را داشته باشند که

ملاحظات تاسیساتی

راهکارهای بهین هسازی مصرف سوخت

نسبت ابعاد

انواعکلاسها

اطلاعات محصول فروشی

مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به معماری با عنوان برنامه فیزیکی و مطالعات طراحی مدرسه  است و در ۸۹ صفحه به صورت فایل ورد / پاورپوینت  آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله را به قیمت ۱۱۰۰۰ تومان  خریداری کنید.در ادامه مطلب قسمت هایی  از مقاله و فهرست مطالب آمده  است در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته  با خرید ، مقاله برای شما امیل می شود

 

متن کامل مقاله  را از لینک زیر دانلود کنید….

11000 تومان – خرید

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.