صرفه جویی انرژی در ساختمان ومواد و مصالح جدید ساختمان

خطا: هیچ برگه‌ای برای پرداخت انتخاب نشده است. برای انتخاب به پیکربندی بروید.

f142 صرفه جویی انرژی در ساختمان ومواد و مصالح جدید ساختمان
صرفه جویی انرژی در ساختمان ومواد و مصالح جدید ساختمان

صرفه جویی انرژی در ساختمان ومواد و مصالح جدید ساختمان

درحال حاضر حدود چهل درصد از کل مص رف انرژی درکشور مربوط به ساختمان می گردد که بخش قابل توجهی ازآن صرف گرمایش وسرمایش آن می شود که علاوه برمصرف بی رویه سوختهای فسیلی ، آلودگی محیط زیست را نیز بهمراه دارد. در این مقاله جهت صرفه جویی در مصرف سوخت وکاهش مشکلات زیست محیطی با ارائه ایده استفاده از انرژی خورشیدی جهت به حرکت درآوردن هوا در داخل ساختمان توسط دودکش خورشیدی و استفاده از گرمای نهان تبخیر آب جهت ایجاد سرمایش که در بالای یک بادگیر انجام میگیرد بدون استفاده از نیروی محرکه یا مصرف سوختهای فسیلی میتوان در مناطق گرم وخشک محیطی مطبوع با دمای مناسب و رطوبت لازم طبق استانداردهای تهویه مطبوع فراهم نمود برای این منظور با معرفی ناحیه محاسباتی و بکار گیری معادلات حاکم و اعمال روشهای عددی مناسب نتایج مطلوبی حاصل شده است. بررسی عملکرد بادگیر به عنوان بخشی ازحجم کنترل از دیدگاه انتگرالی انجام گر فته ، اما بررسی جریان در دودکش خورشیدی از دیدگاه دیفرانسیلی با در نظرگرفتن جریان آرام دنبال شده است.

دورنمایی از اتمام ذخایر فسیلی جهان در طی چند دهه آینده و همچنین موضوع جهانی شدن و به دنبال آن افزایش رقابت بین کشورهای جهان باعث شده است تا بهینه سازی مصرف انرژی، بعنوان یک سیاست استراتژیک از سوی اقتصاد دانان ودولتمردان کشور های جهان مطرح و زمینه جایگزین کردن انرژی های نو به جای سوخت های فسیلی ضروری گردد، هرساله روش های جدیدی برای بهینه سازی انرژی در جهان مطرح می شود. در سالهای اخیر، بحث استفاده از انرژی های نو جهت گرمایش و سرمایش ساختمان، نظر مهندسین ومعماران را به خود معطوف ساخته است ب ا توجه به این موضوع که بخش وسیعی از کشور در ناحیه آب و هوایی گرم قرار دارد اجرای روش های مناسبی جهت کاهش هزینه های سرمایش ساختمان قابل تأمل است. با توجه به اقلیم بیابانی شهرهای کویری نظیر یزد و داشتن تابستانهای طولانی و گرم و خشک، بکارگیری اصول بهینه سازی انرژی در ساختمان ضروری است. مقاله حاضر، به طراحی یک ساختمان با سیستم سرمایشی طبیعی( استفاده از انرژی باد و خورشید)در شهرهای کویری پردازد و نتایج جالب بدست آمده حاکی از آن است که می توان هزینه اولیه جهت بکاربستن اصول بهینه سازی انرژی در ساختمان را، در سالهای بعد از طریق کاهش هزینه در مصرف سوخت و یا برق جبران نمود و با دیدی حساب شده، می توان ساختمان سازی متکی به رعایت اصول بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان را، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه دانست.

گرمای طاقت فرسای تابستان در مناطق کویری ایران و عدم دسترسی راحت به منابع انرژی ناشی ازسوختهای فسیلی در گذشته باعث شده که انسان به فکر تهویه طبیعی وخودبخودی ساختمانها بدون استفاده از انرژی های فسیلی بیفتد .در این راستا بناهای برج مانند باریک و بلند چهار پهلووشش پهلو یا هشت پهلو به نام بادگیر(۲) را ساخته است. این سازه ها بر فراز بامها احداث می شوند که در عین زیبایی وزینت بخشیدن به ساختمان نقش تهویه خود به خودی فضای داخل ان را نیز به عهده دارند. امروزه به دلیل مصرف بی رویه

سوختهای فسیلی و افزایش چشمگیر آلودگی مح یط زیست فکر بازسازی و احیا و برطرف نمودن معایب بادگیرهای سنتی معقول و منطقی به نظر می رسد. از طرفی در این مناطق تعداد ساعات آفتابی در طول سال زیاد بوده میتوان از این تابش خورشید به عنوان یک منبع انرژی پاک استفاده نموده و با

احداث دیوارهای ترومبی یا دودکش خو رشیدی جریان خودکار هوا را داخل ساختمان برقرار نماییم. در داخل بادگیربا ایجاد شناوری منفی (هوای سرد و سنگین) جریان هوا به

سمت پایین و در داخل دیوار ترومبی (دود کش خورشیدی) باگرم شدن هوا شناوری مثبت بوجود آمده هوا به سمت بالا به حرکت در می آید ،با قراردادن سیستمهای تبخیری مناسب

در محل ورود هوا به داخل بادگیر نظیر شکل (۱)میتوانیم فضای مطبوع و راحتی را در داخل از نظر دما و رطوبت بوجود آوریم(۳) و(۴) در این مقاله در نظر است به روش عددی ضمن بکارگیری معادلات حاکم بر حرکت سیال درحالت دوبعدی ودائم(۵) و (۶) و( ۷)، اثرات سرعت و جهت باد ،دمای هوا، ارتفاع بادگیر، جنس ان و نقش رطوبت ناشی از اضافه نمودن پاشش آب در مسیر حرکت هوا در عملکرد سرمایشی ساختمان مطالعه گردد و تاثیر دودکش خورشیدی و دبی هوای در گردش ایجاد شده توسط آن مورد ارزیابی قرار گیرد و سرانجام با ارائه راهکارهای مناسب زمینه استفاده مجدد این سازه ها در معماری جدید فراهم شود .گفتنی است در این راستا مقدار قابل توجهی در مصرف انرزی صرفه جویی به عمل می آید.

سرفصل های موجود در این مقاله »

شکل(۱) الف– نمایش هندسه مسئله

شکل(۲)  معادلات حاکم

مشخصا ت هوا

معرفی روش عددی انتخاب شده،شبکه محاسباتی وشرایط مرزی

شکل(۲) – شبکه انتخاب شده برای حل عددی در قسمت دودکش خورشیدی

اثر تبخیر آب روی دما و رطوبت نسبی با دبی هوای در گردش معادل ۱۸۰۰۰ متر مکعب در ساعت

شکل(۴) – توزیع سرعت مابین دو دیواره دودکش خورشیدی

شکل (۵)– توزیع دما مابین دو دیواره دودکش خورشیدی

شکل((۶)توزیع سرعت بدون بعد مابین دو دیواره دودکش خورشیدی.

شکل(۷) – توزیع دما در یک دودکش خورشیدی

شکل(۸) – مقایسه بررسی تجربی و عددی دبی جرمی در یک دودکش خورشیدی مورد آزمایش با ارتفاع ۲متر و پهنای ۱۰٫مترفاصله  بین دو صفحه

ضوابط فنی برای جلوگیری از به هدر رفتن انرژی سرمایی و گرمایی

از دیدگاه اقتصادی

بتن انتقال دهنده نور

بتن جلا یافته

ساگا گلس، پوشش رنگی کنترل نور

بتن سبک هوادار

پیشینه

بتن سبک هوادار

شرکت پاسارگاد سبک سازه

مزایای استفاده از سیستم های ساختمانی PSS

سبک‌سازی

مقاوم‌ سازی

سهولت اجرای سیستم تأسیسات مکانیکی و برقی

سرعت اجرا

آجر مهندسی سبز

ساخت بتون ویژه با قابلیت‌های مهندسی هسته‌ای

آیا می‌توان در حالت معمولی چگالی بتون را افزایش داد؟

ضد آب کردن بتن با فناوری کریستالی

جریان بخــار و رطوبت ناشی از آن

چگونگی عملکرد فناوری ضد آب کردن کریستالی

ضد آب کریستالی محافظت در مقابل عوامل و پدیده های زیر راایجاد می کند:
فناوری حفاظت و ضد آب کردن کریستالی در دو شکل پودر و مایع وجود دارد.

سه روش به کارگیری متفاوت شامل

استفاده از آسفالت به عنوان منبع انرژی

کانکس تاشونده سیار

اجرای طرح بتن هوشمندگرمازا دانشگاه آزاد قزوین

راه های صرفه‌جویی انرژی در ساختمان

صرفه‌جویی انرژی در پنجره‌ها

دو جداره کردن

عایق‌های ویژه پنجره

پوششهای شفاف

پرده‌ها

حصیرها و پرده‌های پارسیانا

نصب سایبان در پنجره‌های رو به جنوب

نصب سایبان قابل تنظیم

نصب سایبان نرده‌ای

نصب سایبان باپره‌های ثابت یا متحرک

نصب سایبان بر روی پنجره‌های شرقی و غربی

حفاظت از پنجره‌های سقفی و نورگیرها

نکاتی برای صرفه‌جویی در انرژی

ساخت یک ساختمان جدید مطابق با مقررات

شیشه های دو جداره

مزایای استفاده از پنجره‌های دو جداره و قابهای پی وی سی و ترمال بریک

راههای صرفه جویی انرژی در ساختمان و نحوه بهره گیری از بیوگاز

کلافهای زمینی

کلافهای زمینی (دنباله)

بیوگاز

طقابلیتها و مزایای بیوگاز

ساخت واحد

یک واحد بیوگاز خانگی از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

منابع:

  • (۱) زاهدی فر، شهین
  • (۲۴/۷/۱۳۸۲)، ”بحران انرژی و رفتار ما”، ترجمه منابع خارجی، روزنامه همشهری صفحه ۵
  • (۲) مقررات ملی ساختمانی ایران، مبحث ۱۹- صرفه جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۱)
  • (۳) معاونت امور انرژی وزارت نیرو، سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)، دفتر بهینه سازی مصرف انرژی، بهسامان (۱۳۸۲)
  • (۴) صرفه جویی انرژی در ساختمان (پایان نامه کارشناسی) تابستان ۷۶
  • (۵) جزوات شخصی مدیریت انرژی در ساختمان شهروی، حمیدرضا – تابستان ۱۳۸۴

 

اطلاعات محصول فروشی

مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به معماری با عنوان   صرفه جویی انرژی در ساختمان ومواد و مصالح جدید ساختمان  است و در ۱۰۷ صفحه به صورت پاورپوینت آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله را به قیمت ۷۰۰۰  تومان  خریداری کنید. در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته  با خرید ، مقاله برای شما امیل می شود

متن کامل مقاله  را از لینک زیر خرید و دانلود کنید….

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.