بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده استان مازندران مطالعه موردی خشکه داران

خطا: هیچ برگه‌ای برای پرداخت انتخاب نشده است. برای انتخاب به پیکربندی بروید.

p50 بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده استان مازندران مطالعه موردی خشکه داران
بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده استان مازندران مطالعه موردی خشکه داران

عنوان پایان نامه : بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده استان مازندران مطالعه موردی خشکه داران

هدف کلی پژوهش حاظر بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده استان مازندران با تکیه به اثر طبیعی ملی خشکه داران می باشد. در اثر طبیعی ملی خشکه داران بررسی توسعه اکوتوریسم در دو بخش مطالعات اکولوژیکی و اقتتصادی اجتماعی و مطالعات پرسشنامه ای انجام گرفته است. در بخش مطالعات اکولوژیکی با تأکید بیشتر بر روی پارامترهای خاک ، شیب منابع آبی با استفاده از اطلاعات موجود وضعیت اکولوژیکی منطقه از نظر پذیرش توریسم مورد بررسی قرار گرفت.

در راستای اهداف کلی تحقیق پرسشنامه هایی تنظیم شد که به صورت تصادفی در یک نمونه ۱۰۰ نفری از بازدیدکنندگان ( مرد و زن) توزیع شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل ویژگیهای فردی ( سن و جنس و شغل و تحصیلات و… ) و جذابیتهای منطقه برای مردم، کافی بودن امکانات و مدیریت منطقه و دسترسی منطقه و رضایتمندی مردم از نظر پرداخت هزینه و حد اکثر تمایل به پرداخت جهت ورودیه و استفاده از امکانات تور می باشد. در پایان با استخراج داده های پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آنها با نرم افزار spss و آزمون مجذور کای ویژگیهای زیست محیطی واقتصادی اجتماعی منطقه مشکلات و موانع موجود جهت توسعه اکوتوریسم و راهکارهای توسعه اکوتوریسم در اثر طبیعی ملی خشکه داران مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج حاصل از بررسی پارامترهای اکولوژیکی نشان داد که با توجه به بالا بودن سطح آبهای زیر زمینی منطقه همچنین دارا بودن خاک هیدرومورف این منطقه برای توسعه توریسم به صورت متمرکز مناسب نمی باشد اما با اتخاذ تدابیری مانند زدن تریل در منطقه و … می توان دسترسی به قسمتهایی با چشم اندازهای زیبا در و اکوتوریسم را به صورت گسترده و غیر متمرکز در منطقه توسعه داد. نتایج پرسشنامه حاکی از این بود که اغلب بازدید کنندگان فقط از موزه دیدن می کنند و به قسمت طبیعی وارد نمی شوند اکثراًبه دلایل شغلی و آموزشی به منطقه می آیند و بیشتر تمایل دارند به صورت گروهی یا خانوادگی به منطقه بروند و فاقد برنامه خاص جهت بازدید از منطقه می باشند. اکثریت امکانات موجود را برای این منطقه کافی نمی دانند و در صورت ارائه تسهیلات و خدمات لازم به پرداخت هزینه برای ورودی می باشند و مایلند مدیریت منطقه به هر دو بخش دولتی و خصوصی واگذار شود.

در اثر طبیعی ملی خشکه داران بررسی توسعه اکوتوریسم دوبخش مطالعات اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی و مطالعات پرسشنامه ای انجام گرفته است . در بخش مطالعات اکولوژیکی با تاکید بیشتر بر روی پارامترهای خاک ، شیب منابع آبی با استفاده از اطلاعات موجود وضعیت اکولوژیکی منطقه پذیرش توریسم مورد بررسی قرار گرفت .در راستای اهداف کلی تحقیق پرسشنامه هایی تنظیم شد که به صورت تصادفی در یک نمونه ۱۰۰ نفری از بازدیدکنندگان توزیع شد . فاکتورهای موردبررسی شامل ویژگیهای فردی و جذابیتهای منطقه برای مردم ، کافی بودن امکانات و مدیریت منطقه و دسترسی منطقه و رضایتمندی مردم از نظر پرداخت هزینه و حداکثر تمایل به پرداخت جهت ورودیه و استفاده از امکانات تور می باشد . در پایان با استخراج داده های پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آنها با نرم افزار ‏‎SPSS‎‏ و آزمون مجذور کای ویژگیهای زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی منطقه مشکلات و موانع موجود جهت توسعه اکوتوریسم و راهکارهای توسعه اکوتوریسم در اثر طبیعی ملی خشکه داران مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از بررسی پارامترهای اکولوژیکی نشان داد که با توجه با بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی منطقه همچنین دارابودن خاک هیدرومورفیک این منطقه برای توسعه توریسم به صورت متمرکز مناسب نمی باشد اما با اتخاذ تدابیری مانند زدن تریل در منطقه و … می توان دسترسی به قسمتهایی با چشم اندازهای زیبا و اکوتوریسم را به صورت گسترده و غیرمتمرکز در منطقه و به قسمت طبیعی وارد نمی شود اکثرا به دلایل شغلی و آموزشی به منطقه می آیند و بیشتر تمایل دارند به صورت گروهی یا خانوادگی به منطقه بروند و فاقد برنامه خاص جهت بازدید از منطقه می باشند . اکثریت امکانات موجود رابرای این منطقه کافی نمی دانند و در صورت ارائه تسهیلات و خدمات لازم حاضر به پرداخت هرینه برای ورودی می باشند و مایلند مدیریت منطقه به هردوبخش دولتی و خصوصی واگذار شود .

برای دانلود فهرست مطالب کلیک کنید

اطلاعات محصول فروشی

پایان نامه که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به جغرافیا و شهرسازی  با عنوان بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده استان مازندران مطالعه موردی خشکه داران ، مربوط به واحد درسی پایان نامه است و در ۱۰۵ صفحه به صورت pdf  آماده کرده ام  شما می توانید این پایان نامه را به قیمت ۵۰۰۰ تومان  خریداری کنید. در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته  با خرید ، پایان نامه برای شما امیل می شود

متن کامل پایان نامه  را از لینک زیر خرید و دانلود کنید….

 

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.