بررسی کاربرد مدلهای یکپارچه کاربری زمین در نظام برنامه ریزی شهری ایران و پیشنهاد مدل مناسب

p51 بررسی  کاربرد مدلهای یکپارچه کاربری زمین در نظام برنامه ریزی شهری ایران و پیشنهاد مدل مناسب
بررسی کاربرد مدلهای یکپارچه کاربری زمین در نظام برنامه ریزی شهری ایران و پیشنهاد مدل مناسب

عنوان پایان نامه : بررسی  کاربرد مدلهای یکپارچه کاربری زمین در نظام برنامه ریزی شهری ایران و پیشنهاد مدل مناسب

در سالهای اخیر تکنیکها و ابزارهای جدیدی برای پشتیبانی بهینه فرایند برنامه ریزی شهری با استفاده از برتریهای تکنولوژی اطلاعات توسعه داده شده اند . دراین میان مدل های یکپارچه شهری مهمترین توسعه از این نوع هستند . این مدل ها با یکپارچه نمودن مدل های کاربری زمین وحمل و نقل سعی کرده اند که پایه محکم و استواری را برای برنامه ریزی کاربری زمین وحمل و نقل مهیا نمایند . مدل‌های یکپارچه انواع و سطوح مختلف برنامه ریزی و تصمیم گیری را در منطقه های شهری و کلانشهری پوشش دهند. همچنین برنامه ریزان می توانند با استفاده از این مدلها اثرات سیاستها و برنامه های مختلف منطقه های شهری را ارزیابی و بهترین سناریو را برگزینند.نتایج مطالعه ما بر روی طرحهای جامع شهری ایران به این نکته اشاره دارند که روشهای برنامه ریزی شهری مرسوم درایران در خلال تهیه طرحها کمتر از مدل استفاده نموده اند . هیچ نوع از مدل ها به جز مدلهای حمل و نقل در فرایند تهیه این طرحها بکارگرفته نشده اند. برای تشخیص قابلیت بکارگیری ‏‎Urbanism‎‏ در برنامه ریزی شهری ایران پرسشنامه ای براساس خصوصیات این مدل طراحی شده که توسط ۳۰ نفر از صاحب نظران و کارشناسان برنامه ریزی شهری ایران پرشده است . نتایج استخراج شده دلالت برنیاز استفاده از مدلهای مختلف در فرایند تهیه طرحها داشته و ‏‎Urbanism‎‏ هم از نظر ورودیها و هم از نظر خروجیهای آماری ونقشه ای از پتانسیل لازم برای بکارگیری در نظام برنامه ریزی شهری ایران برخورداراست .

رشد مناطق شهری تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تکنولوژی, ارتباطات و توسعه سیستم های حمل ونقل در چند دهه ی اخیر، امری اجتناب ناپذیر بوده است. رشد یک شهر به معنای افزایش جمعیت و سطح فعالیت های اقتصادی است که نهایتاً منجر به مهاجرت نیروی کار به آن مناطق و در نتیجه افزایش تراکم و شلوغی خواهد بود.رفع مشکلات شهری در راستای توسعه پایدار، نیازمند شناخت دقیق اندرکنش بین کاربری زمین و حمل و نقل می باشد.

برای دانلود فهرست مطالب کلیک کنید

اطلاعات محصول فروشی

پایان نامه که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به جغرافیا و شهرسازی  با عنوان بررسی  کاربرد مدلهای یکپارچه کاربری زمین در نظام برنامه ریزی شهری ایران و پیشنهاد مدل مناسب ، مربوط به واحد درسی پایان نامه است و در ۱۷۸ صفحه به صورت pdf  آماده کرده ام  شما می توانید این پایان نامه را به قیمت ۷۵۰۰ تومان  خریداری کنید. در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته  با خرید ، پایان نامه برای شما امیل می شود

متن کامل پایان نامه  را از لینک زیر خرید و دانلود کنید….

7500 تومان – خرید

 

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.