پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

sh006 پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402
پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

 

کدک صحبت استاندارد G.728 ، یک کدک کم تاخیر است که صحبت با کیفیت عالی را در نرخ بیت ۱۶ kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اینترنت و موبایل که به تاخیر زیاد حساس هستند ، مناسب است. در این رساله به پیاده سازی بلادرنگ اینکدر و دیکدر  G.728 بصورت دوطرفه کامل ( Full Duplex ) بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازیم .

روشی ترکیبی برای برنامه نویسی TMS ارائه می شود که در آن  زمان وپیچیدگی برنامه نویسی نسبت به برنامه نویسی دستی به ۳۰%  کاهش می یابد . در این روش پس از برنامه نویسی           و  شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم کدک به زبان C ، با استفاده از نرم افزار                                ( Code Composer Studio ) CCS ، برنامه به زبان اسمبلی ترجمه شده و بهینه سازی دستی در کل کد اسمبلی صورت می گیرد . سپس بعضی از توابع مهم برنامه از نظر MIPS ، بصورت دستی به زبان اسمبلی بازنویسی می شوند تا برنامه بصورت بلادرنگ قابل اجرا گردد . در پایان نتایج این پیاده سازی ارائه می شود .

 

کلمات کلیدی

 

کدینگ و فشرده سازی صحبت ، پیاده سازی بلادرنگ ، DSP ، TMS320C5402 ، برد DSK

 

سرفصل های موجود در این مقاله »
فهرست مطالب:
چکیده فارسی
چکیده انگلیسی
مقدمه
فصل ۱: بررسی و مدل سازی سیگنال صحبت
۱-۱- معرفی سیگنال صحبت
۱-۲- مدل سازی پیشگویی خطی
۱-۲-۱- پنجره کردن سیگنال صحبت
۱-۲-۲- پیش تاکید سیگنال صحبت
۱-۲-۳- تخمین پارامترهای LPC
فصل ۲: روش ها و استانداردهای کدینگ صحبت
۱-۲-مقدمه
۲-۲- روش های کدینگ
۲-۲-۱- کدرهای شکل موج
۲-۲-۲- کدرهای صوتی ۲-۲-۳- کدرهای مختلط
الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس
ب- کدرهای مختلط حوزه زمان
فصل ۳ : کدر کم تاخیر LD-CELP
۳-۱-مقدمه
۳-۲- بررسی کدرکم تاخیر LD-CELP
۳-۲-۱- LPC معکوس مرتبه بالا
۳-۲-۲- فیلتر وزنی شنیداری
۳-۲-۳- ساختار کتاب کد
۳-۲-۳-۱- جستجوی کتاب کد
۳-۲-۴- شبه دیکدر
۳-۲-۵- پست فیلتر
فصل ۴: شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم به زبان C
۴-۱- مقدمه
۴-۲- ویژگی های برنامه نویسی ممیزثابت
۴-۳- ساده سازی محاسبات الگوریتم
۴-۳-۱- تطبیق دهنده بهره
۴-۳-۲- محاسبه لگاریتم معکوس
۴-۴- روندنمای برنامه
۴-۴-۱- اینکدر
۴-۴-۲- دیکدر
فصل ۵ : پیاده سازی الگوریتم برروی DSP
۵-۱- مقدمه
۵-۲- مروری بر پیاده سازی بلادرنگ
۵-۳- چیپ های DSP
۵-۳-۱- DSP های ممیزثابت
۵-۳-۲- مروری بر DSP های خانواده TMS320
۵-۳-۲-۱- معرفی سری TMS320C54x
۵-۴- توسعه برنامه بلادرنگ
۵-۵-اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK
۵-۵-۱- بکارگیری ابزارهای توسعه نرم افزار
۵-۵-۲- استفاده از نرم افزارCCS
۵-۵-۳- نتایج پیاده سازی
۵-۶- نتیجه گیری و پیشنهاد
 ضمائم
ضمیمه (الف): دیسکت برنامه های شبیه سازی ممیز ثابت به زبان C و پیاده سازی       کدک به زبان اسمبلی
ضمیمه (ب): مقایسه برنامه نویسی C و اسمبلی
مراجع

 

اطلاعات محصول فروشی

مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به برق با عنوان پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402   است و در ۱۰۲  صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله را به قیمت ۵۰۰۰  تومان  خریداری کنید. در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته  با خرید ، مقاله برای شما امیل می شود

RIAL 50,000 – خرید

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.