اصول کلی مرمت درگنبد سلطانیه

f183 اصول کلی مرمت درگنبد سلطانیه
اصول کلی مرمت درگنبد سلطانیه

اصول کلی مرمت درگنبد سلطانیه

یک مجموعه عظیم مانند سلطانیه نمی تواند ساخته شده به دستیک نفر باشد در فرایند ایجاد یک اثر تاریخی انسانهای زیادی فعالیت می کنند ، گنبدسلطانیه حاصل تقابل و همکاری فرهنگهای مختلف در احداث آن است که این مسئله باعث شدهاست شیوه های متعددی در ساخت آن به کار رود .
امروزه در سلطانیه برخی ازنقاشیها رنگهای پایداری دارند و برخی دیگر از نقوش ، ریزش داشته اند که این تفاوتهابه علت تنوع تکنیکها و شرایط متفاوت خلق آنهاست .
درگذشته شیوه های مرمتنقاشی در ایران تجربی بوده و توسط تیم مرمتگر ایتالیایی به صورت علمی برای اولینبار در ایران استفاده شد . به خمین ذلیل شیوه ای که امروزه در ایران به کار می رودبیشتر پیر مکتب مرمت ایتالیاست .

باید در مرمت نقاشی های ایرانی به اینمسئله اشاره کرد که در عین اینکه ما از روشهای بین المللی استفاده و تبعیت می کنیم، باید روشی در همسویی این قوانین با هنر ایرانی پیدا کنیم .
هنر ایرانی حدفاصل بین اروپا و خاور دور است و باید شیوه های مرمت بااین شرایط سازگار باشد وشیوه مرمت سلطانیه نیز بر این اساس است .

با توجه به مشاوره های انجام شدهسعی شده است کاری انجام شود که منطبق با اصول و عقاید هنر ایرانی باشد . در حالحاضر تصمیم بر این است که فرمهای معماری در سلطانیه تشدید شود و بخشهایی که داراینقوش است ، باید یک ترک گنبد به صورت خنثی ترمیم شود .
می دانیم که سلطانیهیک بنای تاریخی است و با توجه به نقشه مرکزی دارای پلان ۸ ضلعی است و گنبد روی فضایاصلی در مرکز واقع شده است و دارای ۸ ایوان می باشد که از زوایای ۸ ضلعی هر کدام تاراس یک ترک درست می کنند            .
اصول مرمت در سلطانیه در عین مطابقت با روشهایبین المللی به نوعی ادامه دهنده و تداوم بخش هنر و تکنیکهای اصیل ایرانی است .

سرفصل های موجود در این مقاله »

مرمت قطعات نقاشی در گنبد تاریخی سلطانیه
روش نصب قطعات :

آسیب شناسی اثر
نصب نهایی قطعات در محل اولیه :

مرمت در ایوان جنوب غربی :

مراحل اولیه مرمت :

گزارشی از کار مرمتی مقبره الجایتو ( ۱۳۵۷-۱۳۴۹ )

الف : مطالعات تاریخی

ب : مطالعات جغرافیایی

ج – مطالعات فنی :

د : مطالعات هنری

۲- تجهیز کارگاه

الف کارگاه فنی :

ب- کارگاه های علمی

۳- طرح حفاظت موقت

۴- عملیات اجرایی طرح مرمت

الف – ایستایی :

ب: تزئینات

۵-طرح نگهداری و احیاء

الف: نگهداری کارگاه در طول عملیات
ب : آتیه بنا

تصاویر مربوط به بنای سلطانیه

 

اطلاعات محصول فروشی

مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به معماری با عنوان اصول کلی مرمت درگنبد سلطانیه است و در ۲۴ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله را به قیمت ۳۰۰۰  تومان  خریداری کنید.در ادامه مطلب قسمت هایی  از مقاله و فهرست مطالب آمده  است در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته  با خرید ، مقاله برای شما امیل می شود

3000 تومان – خرید

۱ نظر

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.