پلان اجرایی پل روگذر با جزپیات کامل اجرایی

  پلان اجرایی پل روگذر با جزپیات کامل اجرایی پلانی که در پیش روی شماست شامل ۲۰ شیت نقشه های اجرایی و محاسباتی یک پل می باشد که توسط شرکت های مهندسین مشاور معتبری طراحی گردیده است و دارای جزپیات بسیار کاملی می باشد.هدف از قرار دادن این پلان استفاده دانشجویان محترم و به دست […]