بررسی انواع سنسور و کاربرد آنها در صنعت

بررسی انواع سنسور و کاربرد آنها در صنعت

عنوان پروژه : بررسی انواع سنسور و کاربرد آنها در صنعت حسگر یا سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و … را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند. در واقع آن یک وسیله الکتریکی است که تغییرات فیزیکی یا شیمیایی را اندازه […]

تخصصی برق قدرت

تخصصی برق قدرت سال ۱۰۹۷ برای اولین بار از کربن که دارای نقطه ذوب ۳۶۵۰ گرادسلسیوس ( ) به اضافه الیافی از جنس پارچه نسوز یا چوب خیزران این موارد را کربنیزه می کردند. این مواد به علت اینکه تا دمای ۲۰۰۰ درجه اکسیده می شدند در سال ۱۰۹۸ از تاتانیم که دارای نقطه ذوب […]

تحقیق در مورد صنعت برق

 تحقیق در مورد صنعت برق فهرست ۲ مقدمه ۴ موارد ایمنی برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی ۵ مقاومت بدن انسان  در مقابل جریان برق ۶ اقداماتی برای نجات فرد برق گرفته ۷ انواع اندازه گیری ۸ وسایل اندازه گیری ۱۱ سوهان ۱۳ اصول سوهانکاری ۱۴ منابع