اندیشه های خام شهرسازی

اندیشه های خام شهرسازی

تعداد صفحات: 42

نوع فایل: ورد

کیفیت فایل: دانشجویی

دسته بندی:

قیمت: 1000 تومان

تعداد نمایش: 119 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۰ دی ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1000 تومان – خرید
m233 اندیشه های خام شهرسازی
اندیشه های خام شهرسازی

اندیشه های خام شهرسازی

ماهیت امروز شهرهای ایران

از سرش پیچیده شهر سرچشمه می گیرد. این سرشت دارای دو وجه است: یکی فرآیند شهرنشینی مانند مسائل اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی ارتباطات و مانند آن، و دیگری فرآیند خرد و اندیشه شهرسازی، که برای ماسئل شهری بنیان هر دو جنبه را به چهار عامل اسای زیر نسبت می دهند:

۱ – پویشهای اجتماعی – اقتصادی

۲ – رشد شتابان شهرنشینی

۳ – تحول فرهنگ مادی (تکنولوژی) و فرهنگ عقلی (اندیشه)

۴ – مدیریت اجتماعی (سیاسی)

۲ – تغییرات بنیادی

سرفصل های موجود در این مقاله »

چهارچوب نظری تحقیق:

مکتب شیکاگو:

مکتب نوگرایی (عملکردگرایی) (Modernism)

(لوکوربوزیه: منشور آتن)

کنسترکیتوسیم:

مگااستراکچرالیسم (فن گرایان):

مباحث نظری:

بلند مرتبه سازی و عوامل اقتصادی آن

الف: تاثیر ساختمان های بلند بر تراکم ساختمانی و مصرف زمین:

ب: هزینه احداث ساختمانهای بلند:

ج: تاثیر ساختمان های بلند بر کاربری زمین:

بلند مرتبه سازی و عوامل اجتماعی، فرهنگی و روانی آن:

ج: یکنواختی در بلند مرتبه ها:

بررسی آثار کالبدی ساختمان های بلند مرتبه:

الف: دید و منظر:

۲ – انواع حجیم Masire:

ج:فضای شهری:

۱ – تعریف و مشخصات فضای شهری:

۲ – ترکیب و هماهنگی میان اجراء:

۳ – عملکرد و فعالیت های اجتماعی پیش بینی شده است نقش دارند

ساختمان های بلند و عوامل اقلیمی و زیست محیطیگ

الف: تابش آفتاب:

ب: جریان باد:

سابقه تاریخی محور نواب:

طرح نواب در طرح های جامع:

طرح نواب در طرح های تفصیلی:

موقعیت محدوده مورد مطالعه:

۱ – پیشینه طرح:

برنامه زمان بندی:

ویژگی های طرح:

بررسی اثرات و تحلیل اطلاعات بدست آمده از آن:

بیان دیدگاه ها و نقد نظریات حاکم بر طرح

الف: بیان دیدگاه اقتصادی:

ب: بیان دیدگاه اجتماعی:

ج: باین دیدگاه کالبدی:

د: بیان دیدگاه زیست محیطی

نقد روشها و نظریات طرح:

الف: دیدگاه اقتصادی

ب: دیدگاه اجتماعی:

ج: دیدگاه کالبدی:

اطلاعات محصول فروشی

مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی معماری با عنوان اندیشه های خام شهرسازی است و در ۴۲ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله را به قیمت ۱۰۰۰  تومان  خریداری کنید.در ادامه مطلب قسمت هایی  از مقاله و فهرست مطالب آمده  است در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته  با خرید ، مقاله برای شما امیل می شود

1000 تومان – خرید