بررسی تاثیر هوش هیجانی و ایجاد و حفظ طراوت و شادابی در محیط های آموزشی

بررسی تاثیر هوش هیجانی و ایجاد و حفظ طراوت و شادابی در محیط های آموزشی

دسته بندی:

قیمت: 500 تومان

تعداد نمایش: 128 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۱ آبان ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

500 تومان – خرید

 

 تاثیر هوش هیجانی وایجاد و حفظ طراوت و شادابی در محیط های آموزشی e1481902013549 بررسی تاثیر هوش هیجانی و ایجاد و حفظ طراوت و شادابی در محیط های آموزشی

بررسی تاثیر هوش هیجانی و ایجاد و حفظ طراوت و شادابی در محیط های آموزشی

آموزش و پرورش هر جامعه ای نقشی حیاتی در استقلال فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی کشور و نیز تربیت و تامین نیروی انسانی دارد. بدیهی است آموزش و پرورش زمانی می تواند مؤثر و مفید واقع شود که از کیفیت بالایی برخوردار باشد .

امروزه همه کشورهای جهان آگاهانه کوشش دارند که سطح دانش و تخصص و میزان مهارت نیروی انسانی خود را بالا ببرند . برای اجرای این منظور نظام آموزشی خود را به خدمت گرفته اند . بدیهی است هر کشور که دارای آموزش و پرورش با کیفیت بالاتر و مطلوب تر باشد ، موفق تر از دیگران خواهد بود .

 درسالهای اخیر وجود شادی و نشاط و شادکامی در دانش آموزان و در مدرسه به عنوان یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی و بالا رفتن کیفیت نظام آموزش و پرورش شناخته شده است .براین اساس ایجاد و حفظ طراوت و شادابی در مدارس و نظام آموزشی کشور امری حیاتی است زیرا که تعادل روانی و عاطفی  بدین طریق ایجاد می شود و جایی که عشق  و علاقه، محبت و احترام متقابل، امنیت و تعلق گروهی باشد افراد با آرامش خاطر به فعالیت و گفت و شنود و یادگیری اقدام خواهند کرد و برای ایجاد این وضع باید به هوش هیجانی( EQ) توجه نمود .

زیرا در این زمان نظریه های سنتی مربوط به هوش و پیشرفت دچار تغییر و تحول شده اند  . نگرش جدید در ارتباط با هوش و پیشرفت این پیام را دارد که هوش هیجانی نسبت به ( IQ ) پیش بینی کننده مطمئن تری برای موفقیت فرد در زندگی فردی و محیط کار می باشد .همچنین هوش شناختی به تنهایی نمی تواند تضمین کافی برای کسب سلامت ، رضایت ، شادی و شادکامی در زندگی افراد باشد . پیشکسوتان نظریه هوش هیجانی جان مایر((John Mayer و پیتر سالوی (Peter Salovey) و بعد از آن دانیل گلمن (Daniel Golman) بعد از سالها مطالعه  و تحقیق نظریه هوش هیجانی را معرفی کرده اند و به اهمیت تاثیر آن بر شادکامی و موفقیت افراد بارها تاکید کردند.

دانش آموزان به مرور تحت تاثیر هوش هیجانیو شادکامی ، رویکرد خاصی نسبت به زندگی و نگرش خاصی نسبت به تحصیل و یادگیری پیدا می کنند .

بدیهی است شناخت چگونگی ارتباط  و تاثیر هر یک از مؤلفه های نظام آموزش و پرورش از جمله :

 • مدیر و چگونگی روابط اوبا کارکنان و معلمان و دانش اموزا ن ،
 • ویژگی های معلم در تعامل با دانش اموزا ن،
 • جو سازمانی حاکم بر مدرسه و تاثیر آنها در ایجاد و حفظ طراوت ونشاط و شادی و شادکامی در مدرسه و در نتیجه پیشرفت تحصیلی و بالا رفتن کیفیت عملکرد آموزشی ، می تواند مارادر جهت بالا بردن کیفیت آموزش و پرورش یاری دهد .

 

 

 

فهرست مطالب

موضوع                                                                           صفحه

 

مقدمه                                                                                                  ۱

 

اهمیت و ضرورت مطالعه در  مورد رابطه بین                                       ۳

 هوش هیجانی و شادکامی  و موفقیت تحصیلی

 

اهداف این مقاله                                                                                                ۴

تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات                                                    ۴

تاثیر هوش هیجانی بر شادکامی و موفقیت افراد                                   ۶

بررسی تاثیرهوش هیجانی و روابط مناسب مدیر در مدرسه                ۷ 

 و اثر آن بر طراوت وشادابی دانش آموزان و معلمان

راه کارهای مناسب جهت ایجاد و حفظ طراوت و شادابی در بین           ۹

کارکنان و معلمان و دانش آموزان به وسیله مدیریت مدرسه

 

بررسی تاثیرهوش هیجانی و روابط مناسب معلم                                  ۱۰

 بر طراوت و شادابی دانش آموزان

 

بررسی تاثیر جو سازمانی در مدرسه                                                    ۱۱

 بر طراوت و شادابی دانش آموزان و معلمان

 

نتیجه گیری                                                                                         ۱۴ 

  

فهرست منابع و مآخذ                                                                          ۱۵

 

فهرست منابع ومآخذ

 • اسماعیلی،معصومه.بررسی تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر افزایش سلامت روان . تهران : دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۳٫
 • آیزنک،مایکل. روانشناسی شادی. ترجمه مهرداد فیروز بخت و خشایار بیگی.تهران: دفتر تحقیقات و انتشارات بدر،۱۳۷۵
 • بیلر، رابرت.کاربرد روانشناسی در آموزش(جلد دوم).ترجمه پروین کدیور. تهران: نشر مرکز نشر دانشگاهی،۱۳۶۹٫
 • دهشیری،غلامرضا . هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان در بین دانشجویان دانشگاههای تهران و بررسی ساختار عاملی آن ، تهران : دانشگاه علامه طباطبایی ،۱۳۸۲٫
 • سیاسی، علی اکبر. نظریه های مربوط به شخصیت. تهران : انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۵۴٫
 • فرقدانی،آزاده . بررسی روابط بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان ، تهران : دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۳٫
 • گریفیث ، دانیل . روابط انسانی در مدیریت آموزشی ، ترجمه خدا بخشی ، انتشارات مارلیک . ۱۳۷۳٫
 • گلزاری ،محمود. بررسی میزان زمینه ها و عوامل مشکلات روانی اجتماعی دانش آموزان ، تهران : دانشگاه علوم پزشکی ،۱۳۸۲٫
 • گلمن ، دانیل. هوش هیجانی،ترجمه نسرین پارسا ، تهران : انتشارت رشد ،۱۳۸۰٫
 • یغمایی ، فرنوس. بررسی تاثیر جو مدرسه در میزان خلاقیت ، تهران،دانشگاه تربیت معلم ،۱۳۷۵
500 تومان – خرید