بررسی و تحلیل نظام شهری استان مازندران برنحوه پراکندگی جمعیت با استفاده از مدلهای قانون مرتبه – اندازه زیپف و الگوی نخست شهری

بررسی و تحلیل نظام شهری استان مازندران  برنحوه پراکندگی جمعیت با استفاده از مدلهای قانون مرتبه – اندازه زیپف و الگوی نخست شهری

تعداد صفحات: 20

نوع فایل: ورد

کیفیت فایل: دانشجویی

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 110 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۸ دی ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید
f71 بررسی و تحلیل نظام شهری استان مازندران  برنحوه پراکندگی جمعیت با استفاده از مدلهای قانون مرتبه   اندازه زیپف و الگوی نخست شهری
بررسی و تحلیل نظام شهری استان مازندران برنحوه پراکندگی جمعیت با استفاده از مدلهای قانون مرتبه – اندازه زیپف و الگوی نخست شهری

بررسی و تحلیل نظام شهری استان مازندران  برنحوه پراکندگی جمعیت با استفاده از مدلهای قانون مرتبه – اندازه زیپف و الگوی نخست شهری

 

نظامهای سکونتگاهی شهری در بلندمدت تبعیت از انتظام فضایی سلسله مراتب گونه دارد . روندروبه رشد شهرنشینی در دهه های اخیر تعادل در ساختار فضایی شهرها را الزامی نموده است . دراین راستا بررسی الگوی نظام شهرنشینی و نحوه توزیع اندازه جمعیت سکونتگا ه های شهری یکضرورت تلقی می شود.. هدف از این مقاله بررسی و تحلیل نظام شهری استان مازندران با تکیهبرنحوه پراکندگی جمعیت شهرهای این استان با استفاده از مدلها و تکنیکهای رایج در زمینهتحلیل نظام شهری – قانون مرتبه – اندازه زیپف و الگوی نخست شهری – در چهار دوره سرشماری ۱۳۵۵,۱۳۶۵,۱۳۷۵,۱۳۸۵می باشد. نظم فضایی موجود در نحوه پراکنش شهرهای استان در انطباق کامل با نظمها و تئوریهای تجربه شده در سطح جهانی نیست اما بطور شماتیک چهرهعمومی سلسله مراتب شهرهای استان ما ز ندران را بازگو می کند . در کل می توان گفت نظام شهریاستان مازندران  در چهار دوره مورد مطالعه  منطبق بر الگوی نخست شهری می باشد و از قانون مرتبه و اندازه پیروی نمی نماید.

سرفصل های موجود در این مقاله »

 

مقدمه

مفاهیم الگوی نخست شهری و قانون مرتبه و اندازه در تحقیقات نظری و عملی

توزیع فضایی جمعیت درکانونهای شهری استان مازندران در مقاطع زمانی مورد

مطالعه

سلسله مراتب شهری استان مازندران در چهار دوره مورد مطالعه

بررسی الگوی مرتبه –اندازه بر اساس تئوری زیپف در استان

جدول شماره ۱ .اندازه واقعی-تئوریکی شهرهای استان مازندران سال۱۳۸۵

نمودار شماره ۲ ، توزیع مرتبه و اندازه را در استان طی سال های مورد مطالعه نمایش می دهد.

بررسی الگوی نخست شهری درسیستم شهری استان مازندران در سالهای موردمطالعه:

نتیجه گیری:

مأخذ و  منابع

 

اطلاعات محصول فروشی

مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان بررسی و تحلیل نظام شهری استان مازندران  برنحوه پراکندگی جمعیت با استفاده از مدلهای قانون مرتبه – اندازه زیپف و الگوی نخست شهری ، مربوط به واحد درسی روشهای برنامه ریزی شهری است و در ۲۰صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله را به قیمت ۴۰۰۰ تومان  خریداری کنید.در ادامه مطلب قسمت هایی  از مقاله و فهرست مطالب آمده  است در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته  با خرید ، مقاله برای شما امیل می شود

4000 تومان – خرید