روش تدریس و شیوه های آن

روش تدریس و شیوه های آن

دسته بندی:

قیمت: ریال 10,000.00

تعداد نمایش: 182 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۸ آبان ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

خطا: هیچ برگه‌ای برای پرداخت انتخاب نشده است. برای انتخاب به پیکربندی بروید.

روش تدریس روش تدریس و شیوه های آن

روش تدریس و شیوه های آن

مربی شخصی است که اطلاعات علمی پراکنده را متناسب با استاندارد رشته آموزشی خود تنظیم کرده و با شیوه های مناسب آن را به صورت مطالب ساده و قابل درک برای کارآموز تبدیل و با سرعت مناسب و در سطح استعداد او انتقال می دهد.

حال با توجه به تعریف مربی می توان فرق بین مربی با کتاب را مقایسه و درک نمود. یعنی اینکه کتاب آنچه را که در خود دارد چه سخت باشد و چه آسان، بدون توجه به اینکه کارآموزی که آنرا مطالعه می کند می فهمد یا نه مطالب را انتقال می دهد، ولی مربی اطلاعات کتاب را درک و مطالب سخت و نامفهوم را همانند فیلتری به کنار گذاشته و جایگزین آن مطالب ساده تر و قابل درک و فهم کارآموز به کار می برد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: تعاریف و مفاهیم

 

مفهوم فنون تدریس و تعاریف آن

 

شرایط مربی از نظر قوانین موثر در تدریس

 

وظایف عمومی مربیان از دیدگاه سازمانی

 

تعریف مطالعه و روش های آن

 

فصل دوم: آئین کلاس داری

 

هدف از بررسی آیین کلاس داری

 

نقش انگیزه

 

نقش انضباط و کنترل

 

بحث انضباط شخصی و تاثیر آن در کلاس داری

 

فصل سوم : روش های کلی تدریس در نظام آموزشی

 

روش های فعال و غیر فعال و قوانین اثر و نتیجه

 

هدف های آموزشی

 

مهایت های فرایند تدریس

 

الف) مهارت های پیش از تدریس- تعریف استاندارد- آشنایی با طرح درست و فواید آن و فرم

 

ب) مهارت های بپمن تدریس: ۱- تنظیم صدا و حرکات فیزیکی مربی               ۲- حفظ شخصیت و احترام مربی ۳- فروتنی و ادب ۴- بیان کافی مطالب درسی ۵- اجتناب از ارائه مطالب غیر درسی ۶- اجتناب از اختلاط موضوعات ۷- کیفیت بیان مطالب

 

بررسی فنون عرضه شده به کارآموز و بیان مطالب

 

ارجاع اطلاعات کافی برای کارآموز

 

انتظاراتی که کارآموز از مراکز فنی و حرفه ای دارد:

 

تقاضا و نیازهای عمومی و کلی در پداگوژی و نحوه برخورد با دیگران

 

طریق شناخت افکار و استعدادهای افراد

 

مهارت های پس از تدریس

 

فصل چهارم: کلیات روش های تدریس

 

۱- روش های تدریس غیر فعال- شیوه مکتبی- شیوه توضیحی- شیوه سخنرانی

 

۲- روش های تدریس فعال- شیوه پرسش و پاسخ- شیوه بحث- شیوه اکتشافی

 

۳- شیوه یا روش اکتشافی و روش حل مسائل

 

۴- شیوه یا روش اکتشافی و روش حل مسائل

 

بحث پایانی

 

منابع و مأخذ مورد استفاده

 

 

 فهرست منابع و ماخذ

( منابع فارسی )

۱ مهارت های آموزشی ( روشهای و فنون تدریس ) حسن شعبانی

   دانشگاه تهران ۱۳۷۱

۲ کلیات و روشهای فنون تدریس ( دروه کاردانی مراکز تربیت معلم )

 امام الله صفوی ۱۳۷۷

۳ رابرت اف می گر تدارک هدفهای  آموزشی ترجمه بهرام زنگنه و محمد حسین شمشیری

   دانشگاه آزاد ایران ۱۳۵۵

۴ میلر جرالدر ارتباط کلامی ( تحلیل معانی بیان ) ترجمه علی ذکاوتی قراگوزلو

 انتشارات سروش تهران ۱۳۶۸

۵ هیلگارد ارنست و آروباور نظریه های یاد گیری ترجمه محمد تقی براهنی

 مرکز نشر دانشگاهی تهران -۱۳۶۷