طرح پرداخت پورسانت و پاداش

plan طرح پرداخت پورسانت و پاداش
طرح درآمد زایی

طرح پرداخت پورسانت و پاداش

در سایت هایی که بر اساس فروش به شیوه بازاریابی شبکه ای شکل گرفته اند یکی از مهمترین فاکتورها طرح درآمدی سایت  است. طرح درآمدی موضوعی است که در کنار ساختار مدیریتی و کیفیت محصولات سه ضلع اصلی مثلث موفقیت سایت  را تشکیل می دهد و زمانی که از موفقیت صحبت می کنیم منظورمان موفقیت همه ارکان سایت  از مدیران و سهام داران سایت  تا شبکه فروش و حتی مصرف کنندگان نهایی محصول است .

به همین دلیل ما در سایت You Bankبا آگاهی از اهمیت و حساسیت موضوع طرح درآمدی تلاش کرده ایم تا با بهره گیری از تجارب و استاندارهای جهانی و قوانین موجود در کشورمان ، کاملترین ، منطقی ترین و پرسود ترین طرح درآمدی را به علاقمندان به همکاری با سایت پیشنهاد دهیم و برای دستیابی به این هدف شورای راهبردی سایت زمان بسیاری را صرف طراحی و تدوین این پلن نمود و با بهره گیری از استاندارهای جهانی این افتخار را دارد که یکی از بهترین طرح های درآمدی بازاریابی شبکه ای موجود در جهان را در اختیار شبکه فروش خود قرار دهد که بالاترین و منطقی ترین سود ممکن را در سطوح مختلف سازمان فروش  فایل را پرداخت نماید .

چنین طرحی دو هدف دارد :

  • اول اینکه بخش عمده ای از اعضاء شبکه را که مشغول فروش محصولات خود یا سایت  هستند و شاید به این کار به عنوان کار پاره وقت نگاه می کنند با پرداخت کار مزد خوب و سریع تامین و پشتیبانی نماید و برای آنها درآمد معقولی را ایجاد کند .
  • دوم با پرداخت پاداش های تکمیلی به آن بخش از شبکه فروش که با انگیزه و در طی زمان و با آموزش مناسب به سوی راهبری حرکت کرده اند و با تشکیل شبکه فروش و مدیریت این شبکه مدارج بالاتری را کسب نموده اند حمایت کرده و با پرداخت پاداش های مرحله بندی شده برای آنها درآمدی چشمگیر و رسوبی را ایجاد نماید .

بر همین اساس طرح درآمدی سایت  طرحی ترکیبی ( Hybrid ) است که بر اساس پرداخت سود خرید و فروش مقاله و طرح پلکانی ( Stairs ) شکل گرفته و آغاز می شود و سپس بصورت سطوح عمقی گسترش یافته و در ادامه با رتبه بندی اعضاء شبکه فروش درآمد رسوبی را برای آنها ایجاد نموده و در نهایت راهبران جدی و پر تلاش سایت  را در کل منافع سایت  شریک و سهیم می نماید.

بطور خلاصه طرح درآمدی سایت You Bankمشتمل بر بخش های زیر می باشد :

 

 

 

banner left 1 طرح پرداخت پورسانت و پاداش

عنوان طرح پراختمیزان پرداختی
فروش فایل های موجود در سایت۲۰%
فروش فایل های خود در سایت۸۰%
بازاریابی شبکه ای مشتری و فروشنده فایل۲% تا ۵%

 

plan 2 طرح پرداخت پورسانت و پاداش

مشروح طرح درآمدی سایت You Bank

کالاهای ارائه شده در سایت  دارای امتیاز می باشد که بر اساس آن درصدد پورسانت و پاداش پرداختی به بازاریابان مشخص می گردد. مبنای امتیاز در محاسبات امتیاز کالایی عدد یک بوده که جمع پورسانت و پاداش پرداختی در این حالت برای آن کالا معادل ۴۰ درصد مبلغ کل واریزی به حساب شرکت می باشد.

کل پورسانت و پاداش سایت  بادران در ۶ پلن به صورت هیبرید طراحی گردیده که نحوه تقسیم آن به شرح زیر می باشد :

 

پورسانت فروش فایل های سایت

معادل ۲۰% از هر ثبت سفارش بازاریاب به ایشان ارائه می گردد .

مثال

چنانچه کل کالایی که بازاریاب در فاکتورش انتخاب کرده مبلغ یک میلیون ریال باشد مبلغ پرداختی  به بازاریاب دویست هزار ریال خواهد بود و در زماندرخواست تا ۲۴ ساعت به حساب پرداخت می شود

پورسانت فروش فایل های خود در  سایت

معادل ۸۰% از هر ثبت سفارش بازاریاب به ایشان ارائه می گردد .

مثال

چنانچه کل کالایی که فروشنده از محصولات خود به فروش رسانده  مبلغ یک میلیون ریال باشد مبلغ پرداختی  به بازاریاب هشتصد هزار ریال خواهد بود و در زماندرخواست تا ۲۴ ساعت به حساب پرداخت می شود

 

خرید و فروش  چندسطحی

banner left 2 طرح پرداخت پورسانت و پاداش

سطحدرصد تعلق گرفته
یک۵%
دو۳%
سه۲%

 

مثال

فروش فایل های  سایت بازاریاب A ۲۰۰,۰۰۰ تومان

فروش فایل های شخصی بازاریاب A ۲۰۰,۰۰۰ تومان

فروش فایل های یا فایل های شخصی بازاریاب B ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

فروش فایل های یا فایل های شخصی بازاریاب C ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

و فروش فایل های یا فایل های شخصی بازاریاب D ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

از اینرو : در ابتدا بازاریاب A از فروش فایل های سایت  ۲۰%  ( ۴۰ هزار تومان )یا یا فایل های شخصی خویش معادل ۸۰%  (۱۶۰ هزار تومان )پاداش خرده فروشی دریافت می نمایند .

از طرف دیگر ،:

از بازاریاب تومان B :5% = 90000 از بازاریاب تومان  C : ۵% = ۷۰۰۰۰از بازاریاب تومان  D : ۵% = ۸۰۰۰۰

 مثال

 

با توجه به مثال فوق :

در سطح اول بازاریاب A

۱۸۰۰۰۰+۲۰۰۰۰۰+۱۵۰۰۰۰=۲۶۵۰۰T

در سطح دوم  بازاریاب A

۱۰۰۰۰۰۰+۲۰۰۰۰۰۰+۲۰۰۰۰۰۰+۱۰۰۰۰۰۰+۱۰۰۰۰۰۰+۱۰۰۰۰۰۰+۱۰۰۰۰۰۰=۲۷۰۰۰۰T

در سطح سوم  بازاریاب A

۱۰۰۰۰۰۰+۱۰۰۰۰۰۰+۱۰۰۰۰۰۰=۶۰۰۰۰T