پایان نامه صندلی چرخدار الکتریکی

پایان نامه صندلي چرخدار الكتريكي

پایان نامه صندلی چرخدار الکتریکی   صندلی چرخدار الکتریکی وسیله مناسبی برای کمک به افرادی است که از ناتواناییهای حاد حرکتی رنج می برند و به آنها تا حد زیادی استقلال می دهد. در این پروژه یک صندلی چرخدار با نیروی رانش الکتریکی که کاربر توسط جوی استیک آنرا هدایت می کند، ساخته شد. با […]