مسجد فیروزه اسلام و مسجد صاحب الامر تبریز +تصاویر و نقشه ها

مسجد فيروزه اسلام و مسجد صاحب الامر تبريز +تصاویر و نقشه ها

مسجد فیروزه اسلام  و مسجد صاحب الامر تبریز +تصاویر و نقشه ها مجموعه صاحب الامر و مسجد کبود یکی از مجمو عه های ارزشمند و تاریخی کشور میباشد. مسجد صاحب الامر نزدیک به چهار قرن مرکز و محل حکومت ایران در طول تاریخ بوده است شروع ساخت این مجموعه مصادف با دوران صفویان می باشد […]