بررسی و تحلیل الگوی فضایی توریسم شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

بررسی و تحلیل الگوی فضایی توریسم شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

موضوع پایان نامه : بررسی و تحلیل الگوی فضایی توریسم شهری مطالعه موردی شهر اصفهان فرمت پایان نامه:پی دی اف تعداد صفحات پایان نامه : صفحه  ۳۱۰ حجم پایان نامه : مگابایت ۱۳ صنعت گردشگری به حدی از رشد رسیده که فعالیتهای گردشکری به عنوان بخش چهارم فعالیتهای انسان پس از کشاورزی صنعت و خدمات […]