بررسی و تحلیل الگوی فضایی توریسم شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

بررسی و تحلیل الگوی فضایی توریسم شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

موضوع پایان نامه : بررسی و تحلیل الگوی فضایی توریسم شهری مطالعه موردی شهر اصفهان فرمت پایان نامه:پی دی اف تعداد صفحات پایان نامه : صفحه  ۳۱۰ حجم پایان نامه : مگابایت ۱۳ صنعت گردشگری به حدی از رشد رسیده که فعالیتهای گردشکری به عنوان بخش چهارم فعالیتهای انسان پس از کشاورزی صنعت و خدمات […]

بررسی عوامل موثر در عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت جهانگردی ایران

بررسی عوامل موثر در عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت جهانگردی ایران

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر در عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری  در صنعت جهانگردی  ایران هدف تحقیق، یافتن عوامل موثر در عدم تمایل بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری صنعتی جهانگردی است . کمک به اتخاذ تدابیری جهت رفع معضلات این صنعت است . قلمرو تحقیق از نظر مکانی سه شهر مشهد (زیارتی)، […]